Mer information

Mer information

Marknadsföring - modeller och principer är en bok i grundläggande marknadsföring av svenska författare och med exempel från Sverige. I boken presenteras bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering.

Varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående. Den 4e upplagan är uppdaterad med det senaste tänkandet, trenderna och forskningen inom marknadsföring och med unika kreativa och pedagogiska exempel. Flera av bokens kapitel har utvecklats.

Marknadsföring - modeller och principer är avsedd för introducerande kurser i marknadsföring på universitet och högskolor samt som fördjupning inom gymnasiet. Boken kan även användas på YH-utbildningar.
Till läromedlet hör också PowerPoint-bilder av de viktigaste modellerna och teorierna i boken. Du som lärare kan ladda ned dem här under fliken Nedladdningsbart material.

Recension

Wildenstam, Per
Marknadsföring - modeller och principer
Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2018.
Lektör Jan-Olof Svensson

”Författarna har mycket gedigen erfarenhet av marknadsföring med bakgrunder som lärare, konsulter ochföreläsare. Boken är avsedd för introducerande kurser i marknadsföring på universitet och högskolor men lämparsig även för självstudier. Målsättningen är att ge läsaren en modern, tydlig, relevant och förklarande bok ommarknadsföringens modeller och principer. Detta har Per Wildenstam och Henrik Uggla lyckats mycket bra med….

Detta är en pedagogisk och innehållsrikbok där praktikfall, diskussionsfrågor och sammanfattningar varvas med teoriavsnitt. Tidigare upplagor bör bytas ut mot denna fjärde aktualiserade och omarbetade upplaga.”

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration