Mer information

Mer information

Naturvetenskap och GY 2011
Dessa böcker finns i nyare upplaga.

Våra Naturkunskapsböcker ställer frågor som berör och väcker elevernas nyfikenhet att lära sig mer: Ska jag äta torsk från Östersjön? Är det okej att köpa genmodifierade tomater? Behöver jag bry mig om regnskogen? I engagerade texter ger författarna den naturvetenskapliga bakgrunden till de viktigaste frågorna om hälsa, miljö och hållbar ekologisk utveckling.

Våra Naturkunskapsböcker är skrivna för det Gy 2011. Framställningen bygger på vår livsstils betydelse för vår hälsa och en global ekologisk utveckling. Böckerna ger eleverna förutsättningar för att delta i diskussioner om vår tids avgörande miljö och samhällsfrågor.

Naturvetenskap och eleven

I böckerna Naturkunskap 1a1, 1b och 2, finns mängder med förslag på naturvetenskapliga experiment, övningar i källkritik och etisk analys. Varje kapitel i serien avslutas med elevuppgifter som lockar till diskussioner och ger impulser till fördjupningar. Sist i boken finns faktafrågor till varje kapitel. I en ordlista längst bak i boken finns de väsentligaste begreppen samlade tillsammans med korta förklaringar.

Lärarmaterial

Till alla kurser kommer ett lärarmaterial med bland annat metodikavsnitt, kommentarer och svar till frågor i boken.

Onlinebok

Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Strukturen i Naturkunskap

Eleven och de nya ämnesplanerna
Varje kapitel börjar med att ange det centrala innehåll som kapitlet behandlar och att beskriva vad eleven ska kunna efter arbetet med kapitlet. Det hjälper eleven att själv ta ansvar för sina studier och bedöma sina kunskaper.

Samspel mellan text och bild
Genomarbetat språk tillsammans med noga utvalda teckningar och fotografier hjälper till att förklara komplexa naturvetenskapliga förlopp.

Engagerande texter
Boken utgår från vår vardag och beskriver vår livsstils konsekvenser för hälsan, miljön och en hållbar utveckling. I elevnära och engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen.

Frågor som utmanar
I slutet av varje kapitel finns elevuppgifter som utmanar till diskussioner och lockar till fördjupning. Längst bak i boken finns faktafrågor till varje kapitel.

Undersökning och analys
I bokens sista kapitel finns förslag på naturvetenskapliga experiment, övningar i källkritik och etisk analys.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration