Mer information

Mer information

På G

På G är ett läromedel för åk 9 och vuxna i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning och liknade utbildningar.
Läromedlet är upplagt så att det kan användas flexibelt av kursdeltagare med både längre och kortare skolbakgrund och för olika typer av kurser och utbildningar. Det passar även för självstudier.


Lärobok

Läroboken innehåller ett kom-i-gång-avsnitt, åtta teman och nio kapitel med språkkunskap, ordlistor, karta och register.Temakapitlen består av litterära texter och kortare faktatexter eller tidningsartiklar som belyser temat. Dikter och sånger ingår också.

Temakapitlens rubriker är: Att lära sig ett nytt språk, Böckernas värld, Kärlek, Pengar, Sagor och berättelser, Barn och föräldrar, Sverige samt Arbete.
Till texterna finns uppgifter av förståelsekaraktär och samtals- och diskussionsuppgifter, samt ordkunskaps- och skrivuppgifter. De flesta uppgifterna är utformade så att de även passar som hemuppgifter.

Alla texter har ordlistor längst bak i boken. Dikter och svårare *-märkta texter har istället sidoordlista.

I varje tema ingår en hörövning, oftast korta avsnitt ur radioprogram, och uttalsövningar som också kan användas som diktamen. Uttalsövningarna tar framför allt upp prosodi och betoning.

Språkkunskapen - som är markerad med ljusgrön marginal för att vara lätt att hitta - presenterar och tränar olika språkliga fenomen som kursdeltagaren behöver för att studera vidare på gymnasienivå:

- använda ordbok, förkortningar, skiljetecken, bibliotekskunskap
- dela in i stycken
- sammanfatta
- planera sitt skrivande, ordbildning
- skriva protokoll, bokrecensioner och olika slags brev.

Grammatikövningar

Grammatikövningarna innehåller textanknutna övningar till varje tema i boken. Där får eleverna träna på substantivets och adjektivets form och böjning, verbböjning och tempus, ordföljd och pronomen. En minigrammatik ingår.

Fler grammatikövningar finns att ladda ner gratis från vår hemsida.

Här finns grammatikövningar

Facit

Facit har svar till uppgifter i Läroboken och Grammatikövningarna.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller kommentarer till de olika temakapitlen och underlag för kopiering med bl.a. extra övningar, hörövningar, rollspelsförslag, dictoglossövningar, bildunderlag och repetitionstest till både temakapitlen och grammatikövningarna.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration