Mer information

Mer information

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Deras berättelser bidrar till att utveckla den studerandes förmåga att möta personer som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati.

Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.