Mer information

Mer information

Dagligen kan vi läsa och höra om begrepp som hållbarhet, sustainability, Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering. Klimatfrågor och de stora förändringar som kommer att påverka samhället har även lett till förändringar av synen kring ämnet redovisning genom att rapportering utvidgats från att gälla enbart finansiella transaktioner och effektivitetsmätningar till hållbarhetsredovisning.

Redovisning för hållbarhet ger en bred översikt över hur hållbarhetsredovisning har vuxit fram, hur den används nu och vart den är på väg. Den visar även på komplexiteten och mångfalden inom ämnet.

Boken är uppdelad i fyra delar:

  • Bakgrund och teoretiskt perspektiv
  • Hållbarhetsredovisning i praktiken
  • Rapportering av hållbarhet
  • Kapitalmarknad och revision


Redovisning för hållbarhet vänder sig till läsare som vill få en beskrivning av grundläggande förutsättningar i redovisning. Tanken är att högskoleutbildningar i företagsekonomi kan använda boken på olika nivåer i utbildningen. På den introducerande kursen i grundläggande redovisning kan bokens första del ge en översiktlig beskrivning av grundläggande begrepp och teoretiska problem som är förknippade med redovisning för hållbarhet. Boken är också avsedd för mer avancerade kurser i redovisning och för studenter som ska skriva kandidat- och/eller magisteruppsats.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration