Mer information

Mer information

Svenska lekande lätt

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper och som gärna vill hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt. Boken tjänar som inspiration och ger en bra grund inför arbetet. Genom lekar och roliga övningar får barnen hjälp på vägen till ett nytt språk!

Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet. Därefter följer utförliga beskrivningar till många olika lekar och övningar, inklusive praktiska råd och tips. Sist i boken finns ett passande bildmaterial att klippa ut och laminera.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration