Mer information

Mer information

Uppslags-Jocke följer eleverna genom böckerna. Med hans hjälp kan de på ett lustfyllt sätt arbeta självständigt med uppgifterna.

Uppslags-Jocke instruerar barnen att slå upp ord i Barnens A till Ö och där söka de kunskaper som behövs för att lösa uppgifterna. Detta tränar dem att hämta information ur texter och bilder och dra egna slutsatser. Samtidigt får de övning i att arbeta med alfabetisk ordning och, inte minst, deras allmänbildning växer.


I varje arbetsbok ökar svårighetsgraden lite genom att ytterligare arbetsmoment introduceras och texterna blir svårare och längre. Böckerna är utformade så att barnen kan börja var som helst i serien.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration