Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vårdpedagogik och handledning som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introduktion, sida 7-10  (Komprimerad fil, 2,9 MB)

Kapitel 1 - Kunskap och kompetens

Ladda ner hela kapitel 1, sida 11-22  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Vad är kunskap? - sid 11
Kunskapsformer - sid 12
Färdighetskunskap - sid 13
Personlig kunskap - sid 14
Vad är kompetens? - sid 15
Vad är kompetens? - sid 16
Vad är kompetens? - sid 17
Validering - sid 18
Validering - sid 19
Validering - sid 20
Sammanfattning - sid 21
Studieuppgifter - sid 22

Kapitel 2 - Kommunikation

Ladda ner hela kapitel 2, sida 23-35  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Kommunikation - sid 23
Begrepp och teorier - sid 24
Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 25
Verbal och icke-verbal kommunikation - sid 26
Giraffspråket - sid 27
Hinder för kommunikation - sid 28
Empati - sid 29
Empowerment - egenmakt - sid 30
Empowerment - egenmakt - sid 31
Konflikter - sid 32
Konflikter - sid 33
Sammanfattning - sid 34
Studieuppgifter - sid 35

Kapitel 3 - Samtal

Ladda ner hela kapitel 3, sida 36-56  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Samtal - sid 36
Samtal - sid 37
Frigörande och blockerande samtal - sid 38
Jag- och du-budskap - sid 39
Ord att undvika - sid 40
Omformuleringar - sid 41
Matchning - sid 42
Professionella samtal - sid 43
Reflekterande processer - sid 44
Integritet - sid 45
MI - motiverande samtal - sid 46
Känslor av motstånd - sid 47
Att leda förändringsarbete - sid 48
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 49
Det svåra samtalet - sid 50
Svåra handledningssamtal - sid 51
Svåra handledningssamtal - sid 52
Svåra handledningssamtal - sid 53
Svåra handledningssamtal - sid 54
Sammanfattning - sid 55
Studieuppgifter - sid 56

Kapitel 4 - Begrepp och teorier

Ladda ner hela kapitel 4, sida 57-71  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Begrepp och teorier - sid 57
Begrepp och teorier - sid 58
Multipla intelligenser - sid 59
Lärstilar - sid 60
Lärstilar inom vård och omsorg - sid 61
Några pedagogiska teorier - sid 62
Behaviorism - sid 63
Behaviorism - sid 64
Fenomenografi - sid 65
Fenomenografi - sid 66
Fenomenografi - sid 67
Fenomenografi - sid 68
Situerat lärande - sid 69
Situerat lärande - sid 70
Sammanfattning - sid 71

Kapitel 5 - Handledning

Ladda ner hela kapitel 5, sida 72-85  (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Innehåll:
Handledning - sid 72
Olika former av handledning - sid 73
Handledning av nyanställda - sid 74
Kollegahandledning - sid 75
Personlig handledning - sid 76
Gränsområden till handledning - sid 77
Handledningsmodeller - sid 78
Lärlingsmodellen - sid 79
Handlings- och reflektionsmodellen - sid 80
Reflekterande praktiker - sid 81
Reflekterande praktiker - sid 82
Gibbs reflekterande cykel - sid 83
Gibbs reflekterande cykel - sid 84
Sammanfattning - sid 85

Kapitel 6 - Att vara pedagog och handledare

Ladda ner hela kapitel 6, sida 86-104  (Komprimerad fil, 16,5 MB)

Innehåll:
Att vara pedagog och handledare - sid 86
Att vara pedagog och handledare - sid 87
Att undervisa - sid 88
Råd vid undervisning - sid 89
Feedback - sid 90
Att arbeta med barn - sid 91
Att tona in känslor - sid 92
Att handleda - sid 93
Lärandeprocessen - sid 94
Lärandeprocessen - sid 95
Lärandeprocessen - sid 96
Handledningssamtalet - sid 97
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 98
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 99
Mentalisering - sid 100
Att vara professionell - sid 101
Sammanfattning - sid 102
Studieuppgifter - sid 103
Studieuppgifter - sid 104

Kapitel 7 - Handledningsprocessen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 105-114  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Handledningsprocessen - sid 105
Handledningsprocessen - sid 106
Förberedelser - sid 107
Inventering - sid 108
Planering - sid 109
Utvärdering - sid 110
Bedömning för lärande - sid 111
Bedömning för lärande - sid 112
Lärande i praktiken - sid 113
Sammanfattning - sid 114

Kapitel 8 - Kvalitetsarbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 115-121  (Komprimerad fil, 6,2 MB)

Innehåll:
Kvalitetsarbete - sid 115
Dokumentation - sid 116
Utvärdering - sid 117
Avvikelserapportering - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 120
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 121

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration