Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vårdpedagogik och handledning som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introduktion, sida 7-10  (Komprimerad fil, 2,9 MB)

Kapitel 1 - Kunskap och kompetens

Ladda ner hela kapitel 1, sida 11-22  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Vad är kunskap? - sid 11
Kunskapsformer - sid 12
Färdighetskunskap - sid 13
Personlig kunskap - sid 14
Vad är kompetens? - sid 15
Vad är kompetens? - sid 16
Vad är kompetens? - sid 17
Validering - sid 18
Validering - sid 19
Validering - sid 20
Sammanfattning - sid 21
Studieuppgifter - sid 22

Kapitel 2 - Kommunikation

Ladda ner hela kapitel 2, sida 23-35  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Kommunikation - sid 23
Begrepp och teorier - sid 24
Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 25
Verbal och icke-verbal kommunikation - sid 26
Giraffspråket - sid 27
Hinder för kommunikation - sid 28
Empati - sid 29
Empowerment - egenmakt - sid 30
Empowerment - egenmakt - sid 31
Konflikter - sid 32
Konflikter - sid 33
Sammanfattning - sid 34
Studieuppgifter - sid 35

Kapitel 3 - Samtal

Ladda ner hela kapitel 3, sida 36-56  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Samtal - sid 36
Samtal - sid 37
Frigörande och blockerande samtal - sid 38
Jag- och du-budskap - sid 39
Ord att undvika - sid 40
Omformuleringar - sid 41
Matchning - sid 42
Professionella samtal - sid 43
Reflekterande processer - sid 44
Integritet - sid 45
MI - motiverande samtal - sid 46
Känslor av motstånd - sid 47
Att leda förändringsarbete - sid 48
Lösningsfokuserat förhållningssätt - sid 49
Det svåra samtalet - sid 50
Svåra handledningssamtal - sid 51
Svåra handledningssamtal - sid 52
Svåra handledningssamtal - sid 53
Svåra handledningssamtal - sid 54
Sammanfattning - sid 55
Studieuppgifter - sid 56

Kapitel 4 - Begrepp och teorier

Ladda ner hela kapitel 4, sida 57-71  (Komprimerad fil, 14,9 MB)

Innehåll:
Begrepp och teorier - sid 57
Begrepp och teorier - sid 58
Multipla intelligenser - sid 59
Lärstilar - sid 60
Lärstilar inom vård och omsorg - sid 61
Några pedagogiska teorier - sid 62
Behaviorism - sid 63
Behaviorism - sid 64
Fenomenografi - sid 65
Fenomenografi - sid 66
Fenomenografi - sid 67
Fenomenografi - sid 68
Situerat lärande - sid 69
Situerat lärande - sid 70
Sammanfattning - sid 71

Kapitel 5 - Handledning

Ladda ner hela kapitel 5, sida 72-85  (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Innehåll:
Handledning - sid 72
Olika former av handledning - sid 73
Handledning av nyanställda - sid 74
Kollegahandledning - sid 75
Personlig handledning - sid 76
Gränsområden till handledning - sid 77
Handledningsmodeller - sid 78
Lärlingsmodellen - sid 79
Handlings- och reflektionsmodellen - sid 80
Reflekterande praktiker - sid 81
Reflekterande praktiker - sid 82
Gibbs reflekterande cykel - sid 83
Gibbs reflekterande cykel - sid 84
Sammanfattning - sid 85

Kapitel 6 - Att vara pedagog och handledare

Ladda ner hela kapitel 6, sida 86-104  (Komprimerad fil, 16,5 MB)

Innehåll:
Att vara pedagog och handledare - sid 86
Att vara pedagog och handledare - sid 87
Att undervisa - sid 88
Råd vid undervisning - sid 89
Feedback - sid 90
Att arbeta med barn - sid 91
Att tona in känslor - sid 92
Att handleda - sid 93
Lärandeprocessen - sid 94
Lärandeprocessen - sid 95
Lärandeprocessen - sid 96
Handledningssamtalet - sid 97
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 98
Självkännedom och känslomässig mognad - sid 99
Mentalisering - sid 100
Att vara professionell - sid 101
Sammanfattning - sid 102
Studieuppgifter - sid 103
Studieuppgifter - sid 104

Kapitel 7 - Handledningsprocessen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 105-114  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Handledningsprocessen - sid 105
Handledningsprocessen - sid 106
Förberedelser - sid 107
Inventering - sid 108
Planering - sid 109
Utvärdering - sid 110
Bedömning för lärande - sid 111
Bedömning för lärande - sid 112
Lärande i praktiken - sid 113
Sammanfattning - sid 114

Kapitel 8 - Kvalitetsarbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 115-121  (Komprimerad fil, 6,2 MB)

Innehåll:
Kvalitetsarbete - sid 115
Dokumentation - sid 116
Utvärdering - sid 117
Avvikelserapportering - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 120
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 121

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration