Mer information

Mer information

Boken är skriven för kursen Vårdpedagogik och handledning i Vård- och omsorgsprogrammet.
I boken beskrivs hur du som vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter, till exempel att sköta sin medicinering, förändra sina levnadsvanor, använda olika hjälpmedel och minska sitt beroende av vård- och omsorgsinsatser. Här beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen (APL).

I boken ges exempel på pedagogiska verktyg för hur yrkesmässiga kunskaper förmedlas till patient, brukare, anhöriga och närstående och hur man arbetar med relationer på ett professionellt sätt. Kunskaper om kommunikation, till exempel hur en person tolkar och tar emot information, hur information ges och vilka faktorer som påverkar budskapet, löper som en röd tråd genom boken.

Med hjälp av fallbeskrivningar tränar eleven sin förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i olika vård- och omsorgssituationer och hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration