Uppslags-Jocke, upplaga 1

För kompletteringsköp. Utgår när slut i lager.

Uppslags-Jocke är en serie på sex arbetsböcker. Böckerna ger träning i att hämta information ur texter och bilder och att arbeta i alfabetisk ordning, samtidigt som de ger ökad allmänbildning. Uppslags-Jocke hör ihop med uppslagsverket Barnens A till Ö.

Dela Uppslags-Jocke, upplaga 1: