Uppslags-Jocke, upplaga 1

Mer information

Uppslags-Jocke

Uppslags-Jocke är en serie arbetsböcker.

Uppslags-Jocke följer eleverna genom böckerna. Med hans hjälp kan de på ett lustfyllt sätt arbeta självständigt med uppgifterna. Uppslags-Jocke instruerar barnen att slå upp ord i Barnens A till Ö och där söka de kunskaper som behövs för att lösa uppgifterna. Detta tränar dem att hämta information ur texter och bilder och dra egna slutsatser. Samtidigt får de övning i att arbeta med alfabetisk ordning och, inte minst, deras allmänbildning växer.


I varje arbetsbok ökar svårighetsgraden lite genom att ytterligare arbetsmoment introduceras och texterna blir svårare och längre. Böckerna är utformade så att barnen kan börja var som helst i serien.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev