Mer information

Value Företagsekonomi 2 är en lärobok i grundläggande företagsekonomi för gymnasiet. Med ökad kunskap om företag och hur företag och konsumenter påverkar samhället, får eleverna verktyg som hjälper dem att förstå kopplingen mellan företagsekonomi och hållbarhet.

I faktaboken varvas fakta och ämneskunskap med goda exempel
på företag, organisationer och individer som lyckats möta aktuella
samhällsutmaningar. Boken väcker lust att lära och att tillämpa de nya
kunskaperna i verkligheten. Med bokens ”Fundera på!”-frågor får eleverna reflektera över innehållet på ett djupare plan och kan relatera till sina egna erfarenheter.

Till läromedlet finns en övningsbok med ett stort antal uppgifter av
varierande typ och svårighetsgrad och ett rikt lärarstöd i form av
PowerPoint-presentationer, lektionstips, övningsfacit och förslag till
provfrågor samt extra material och aktuella case.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration