Författare

Författare Eina Linder, verksamhetschef inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna
Åse Lundén-Welden, yrkeslärare inom särskild utbildning för vuxna
Anja Aronsson, leg. sjuksköterska, vård- och omsorgslärare