Vård och omsorg vid demenssjukdomar, upplaga 2

"Hur kan man göra vardagen meningsfull och aktiv för den demenssjuke?"

Dela Vård och omsorg vid demenssjukdomar, upplaga 2:

Vi kan vård!

Undervisar du inom vård och omsorg? Bli inspirerad och läs mer om vårt utbud samt beställ utvärderingsexemplar.

Läs mer

Vård och omsorg vid demenssjukdomar, upplaga 2 (2 produkter)