Boken är skriven för kursen Vård- och omsorgsarbete 2 i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. Den består av två delar: Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till genomförandeplan och konkreta hjälpinsatser.

Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov.

Dela Vård och omsorgsarbete 2:

Vård och omsorgsarbete 2 (1 produkter)