Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vård- och omsorgsarbete 2 som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-15  (Komprimerad fil, 3,9 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg - sid 9
Vård och omsorg - sid 10
Omvårdnads- och omsorgsprocessen - sid 11
Omvårdnadsdokumentation ur ett personfokuserat perspektiv - sid 12
Salutogent förhållningssätt - sid 13
Chefens roll - sid 14
Självvärdering - sid 15

Kapitel 2 - Arbetsmiljö inom vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 2, sida 16-25  (Komprimerad fil, 7,3 MB)

Innehåll:
Arbetsmiljö inom vård och omsorg - sid 16
Tillbud och arbetsskada - sid 17
Organisation - sid 18
Den fysiska arbetsmiljön - sid 19
Den fysiska arbetsmiljön - sid 20
Smitta och smittspridning - sid 21
Den psykosociala arbetsmiljön - sid 22
Stress - sid 23
Mobbning och kränkande särbehandling - sid 24
Sexuella trakasserier - sid 25

Kapitel 3 - Rehabilitering och habilitering

Ladda ner hela kapitel 3, sida 26-39  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Rehabilitering och habilitering - sid 26
Rehabilitering - sid 27
Rehabilitering - sid 28
Vardagsrehabilitering - sid 29
Vardagsrehabilitering för äldre - sid 30
Metoder för rehabilitering - sid 31
Metoder för rehabilitering - sid 32
Habilitering - sid 33
Personkretsar - sid 34
Personkretsar - sid 35
Pedagogiskt förhållningssätt - sid 36
Samverkan kring rehabilitering och habilitering - sid 37
Samverkan kring rehabilitering och habilitering - sid 38
Studieuppgifter - sid 39

Kapitel 4 - Lagar inom vård och omsorg

Ladda ner hela kapitel 4, sida 40-64  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Lagar inom vård och omsorg - sid 40
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - sid 41
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - sid 42
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 43
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 44
Smittskyddslagen (2004:168) - sid 45
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - sid 46
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - sid 47
Allmänna skyldigheter - sid 48
Delegering av medicinska uppgifter - sid 49
Delegering av läkemedelshantering - sid 50
Vårdskador - sid 51
Vårdrelaterade infektioner - sid 52
Anmälan enligt Lex Maria - sid 53
Patientdatalagen (SFS 2008:355) - sid 54
Dokumentation - sid 55
Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) - sid 56
Socialtjänstens mål - sid 57
Socialnämndens uppgifter - sid 58
Individuellt inriktade insatser - sid 59
Särskilda bestämmelser för olika grupper - sid 60
Handläggning av ärenden - sid 61
Lex Sarah - sid 62
Lex Sarah - sid 63
Studieuppgifter - sid 64

Kapitel 5 - Individ- och familjeomsorg

Ladda ner hela kapitel 5, sida 65-83  (Komprimerad fil, 14 MB)

Innehåll:
Individ- och familjeomsorg - sid 65
Barns och ungdomars uppväxtvillkor - sid 66
Ensamkommande barn och ungdomar - sid 68
Insatser för familjen - sid 69
Familjerätt - sid 70
Utredningar - sid 71
Avtal vid skilsmässa eller separation - sid 72
Barn med behov av särskilt stöd - sid 73
Socialtjänstens utredningsskyldighet - sid 74
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) - sid 75
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) - sid 76
Andra hjälpinsatser - sid 77
Insatser för den enskilde - sid 78
Hot och våld - sid 79
Beroendeproblematik - sid 80
Behandlingshem - sid 81
Stöd- och krisjourer - sid 82
Studieuppgifter - sid 83

Kapitel 6 - Anhörigomsorg

Ladda ner hela kapitel 6, sida 84-92  (Komprimerad fil, 6,2 MB)

Innehåll:
Anhörigomsorg - sid 84
Anhörigomsorg - sid 85
Anhörigomsorg - sid 86
Vem är anhörigvårdaren? - sid 87
Stöd till anhöriga - sid 88
Anhöriganställning - sid 89
Avlösning i hemmet - sid 90
Hemtjänst - sid 91
Studieuppgifter - sid 92 

Kapitel 7 - Verksamhetsfält

Ladda ner hela kapitel 7, sida 93-108  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Verksamhetsfält - sid 93
Kommunal verksamhet - sid 94
Äldreomsorg - sid 95
Äldreomsorg - sid 96
Äldre utlandsfödda - sid 97
Vård och omsorg - sid 98
Kommunal hälso- och sjukvård - sid 99
Rehabilitering - sid 100
Frivilliga organisationer - sid 101
Frivilliga organisationer - sid 102
Dagens socialtjänst - sid 103
Landsting och regioner - sid 104
Akutsjukvård - sid 105
Nationell nivå - sid 106
Myndigheten för vårdanalys - sid 107
Studieuppgifter - sid 108

Kapitel 8 - Dokumentation

Ladda ner hela kapitel 8, sida 109-135  (Komprimerad fil, 19,5 MB)

Innehåll:
Dokumentation - sid 109
Omvårdnadsdokumentation - sid 110
Omvårdnadsdokumentation - sid 111
Omvårdnadsstatus - sid 112
Omvårdnadsstatus - sid 113
Omvårdnadsdiagnos - sid 114
Omvårdnadsåtgärder - sid 115
Omvårdnadsåtgärder - sid 116
Omvårdnadsresultat - sid 117
Social dokumentation - sid 118
Utredning - sid 119
Utredning - sid 120
Beslut om bistånd - sid 121
Livsstil och intressen - sid 122
Beslut - sid 123
Genomförandeplan - sid 124
Levnadsberättelse - sid 125
Social journal - sid 126
Social journal - sid 127
Resursinventering - sid 128
Resursinventering - sid 129
Resursinventering - sid 130
Annas levnadsberättelse - sid 131
Veckoschema - sid 132
Social journal för Anna Andersson - sid 133
Social journal för Anna Andersson - sid 134
Studieuppgifter - sid 135

Kapitel 9 - Vård och omsorg vid sjukdomar i andningsorganen

Ladda ner hela kapitel 9, sida 138-153  (Komprimerad fil, 11,8 MB)

Innehåll:
Övre luftvägsinfektion - sid 138
Lunginflammation - sid 139
Astma - sid 140
Astma - sid 141
Astma - sid 142
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 143
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 144
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - sid 145
Tuberkulos - sid 146
Oxygenbehandling - sid 147
Oxygenbehandling i hemmet - sid 148
Oxygenkoncentrator - sid 149
Oxygenkoncentrator - sid 150
Sugning av övre luftvägar - sid 151
Sugning av övre luftvägar - sid 152
Studieuppgifter - sid 153

Kapitel 10 - Vård och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 154-166  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen - sid 154
Högt blodtryck - sid 155
Kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt - sid 156
Vänsterkammarsvikt - sid 157
Högerkammarsvikt - sid 158
Venösa bensår - sid 159
Venösa bensår - sid 160
Arteriella bensår - sid 161
Stroke - sid 162
Komplikationer vid stroke - sid 163
Komplikationer vid stroke - sid 164
Rehabilitering - sid 165
Studieuppgifter - sid 166

Kapitel 11 - Vård och omsorg vid sjukdomar i matspjälkningsorganen

Ladda ner hela kapitel 11, sida 167-181  (Komprimerad fil, 12,7 MB)

Innehåll:
Känslig tarm - sid 167
Crohns sjukdom och ulcerös kolit - sid 168
Crohns sjukdom och ulcerös kolit - sid 169
Hemorrojder - sid 170
Sondmatning - sid 171
Sondmatning med spruta - sid 172
Sondmatning med aggregat - sid 173
Perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG - sid 174
Stomi - sid 175
Stomi - sid 176
Stomi - sid 177
Byte av hudskyddsplatta - sid 178
Byta påse från hudskyddsplatta - sid 179
Kosten - sid 180
Studieuppgifter - sid 181

Kapitel 12 - Vård och omsorg vid neurologiska sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 12, sida 182-196  (Komprimerad fil, 11,8 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid neurologiska sjukdomar - sid 182
Multipel skleros - sid 183
Amyotrofisk lateralskleros - sid 184
Amyotrofisk lateralskleros - sid 185
Parkinsons sjukdom - sid 186
Parkinsons sjukdom - sid 187
Parkinsons sjukdom - sid 188
Parkinsons sjukdom - sid 189
Epilepsi - sid 190
Demens - sid 191
Demens - sid 192
Demens - sid 193
Miljö - sid 194
Kost - sid 195
Studieuppgifter - sid 196

Kapitel 13 - Vård och omsorg vid sjukdomar i urinorganen

Ladda ner hela kapitel 13, sida 197-209  (Komprimerad fil, 11,2 MB)

Innehåll:
Urinvägsinfektion - sid 197
Att förebygga urinvägsinfektion - sid 198
Njursvikt - sid 199
Njursvikt - sid 200
Prostataförstoring - sid 201
Kateterisering - sid 202
Kateterisering - sid 203
Kateterisering Kvinna - sid 204
Kateterisering Man - sid 205
Blåsträning - sid 206
Blåssköljning - sid 207
Tappning Ren metod - sid 208
Studieuppgifter - sid 209

Kapitel 14 - Vård och omsorg vid sjukdomar i rörelseorganen

Ladda ner hela kapitel 14, sida 210-219  (Komprimerad fil, 7,1 MB)

Innehåll:
Benskörhet - sid 210
Fallskador - sid 211
Frakturer - sid 212
Artros - sid 213
Reumatoid artrit - sid 214
Reumatoid artrit - sid 215
Psoriasis - sid 216
Psoriasis - sid 217
Studieuppgifter - sid 218
Studieuppgifter - sid 219

Kapitel 15 - Vård och omsorg vid diabetes

Ladda ner hela kapitel 15, sida 220-230  (Komprimerad fil, 9,1 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid diabetes - sid 220
Vad är diabetes? - sid 221
Vad händer i kroppen? - sid 222
Behandling vid typ1-diabetes - sid 223
Injektionsteknik med insulinpenna - sid 224
Injektionsteknik med insulinpenna - sid 225
Behandling vid typ2-diabetes - sid 226
Komplikationer vid diabetes - sid 227
Fotvård - sid 228
Fotsvamp - sid 229
Studieuppgifter - sid 230

Kapitel 16 - Vård och omsorg vid cancersjukdomar

Ladda ner hela kapitel 16, sida 231-239  (Komprimerad fil, 7,1 MB)

Innehåll:
Bröstcancer - sid 231
Bröstcancer - sid 232
Lungcancer - sid 233
Prostatacancer - sid 234
Tjock- och ändtarmscancer - sid 235
Hudcancer - sid 236
Hudcancer - sid 237
Behandling med cytostatika och strålning - sid 238
Studieuppgifter - sid 239

Kapitel 17 - Vård och omsorg vid livets slut

Ladda ner hela kapitel 17, sida 240-251  (Komprimerad fil, 9 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid livets slut - sid 240
Döden förr och nu - sid 241
Reaktioner hos den döende - sid 242
Visioner på dödsbädden - sid 243
De anhörigas situation - sid 244
Ta hand om den avlidne - sid 245
Ta hand om den döde i hemmet eller i särskilt boende - sid 246
Att leva tills döden kommer - sid 247
Aktiv dödshjälp - sid 248
Hjärndöd - sid 249
Begravning - sid 250
Studieuppgifter - sid 251

Kapitel 18 - Provtagningar

Ladda ner hela kapitel 18, sida 252-261  (Komprimerad fil, 6,5 MB)

Innehåll:
Provtagningar - sid 252
Föreskrifter - sid 253
Kapillärprovtagning - sid 254
Blodsockertest - sid 255
Venprovtagning - sid 256
Artärprovtagning - sid 257
Sputumprov - sid 258
Studieuppgifter - sid 259
Vård och omsorg - sid 260
Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 - sid 261

Vård och omsorgsarbete 2 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev