Lektionstips ur Digital kompetens och källkritik i praktiken

Redan i förskoleålder kommer barn i kontakt med medier, spel och digitala verktyg. När barnen är 8 år använder 66 procent av dem internet dagligen, enligt Statens medieråds undersökning - Ungar & medier 2019.
Det är viktigt att därför fånga upp tanken på källkritik redan i ett tidigt stadie och följa upp hela vägen genom skoltiden.