Lektionstips ur Digital kompetens och källkritik i praktiken

Redan i förskoleålder kommer barn i kontakt med medier, spel och digitala verktyg. När barnen är 8 år använder 66 procent av dem internet dagligen, enligt Statens medieråds undersökning - Ungar & medier 2019.
Det är viktigt att därför fånga upp tanken på källkritik redan i ett tidigt stadie och följa upp hela vägen genom skoltiden.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev