Lektionstips i Källkritik från åk 7-9

Nedan hittar du utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 9.