Lektionstips i Källkritik från Förskoleklass - åk 6

Nedan hittar du utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 8.