Lektionstips i Källkritik för gymnasiet

Nedan hittar du utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 10