Förteckning över våra underleverantörer

Förteckning över Sanoma Utbildnings underbiträden


Ev. underbiträden i USA är alltid anslutna till Privacy Shield.

1. Bingel (www.bingel.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Sentia

www.sentia.com

Serviceleverantör

Belgien

9Apps

https://9apps.net

Teknik

Nederländerna

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Hosting, Molnlösning

Irland

Kibana

https://www.elastic.co/products/kibana

Loggningsverktyg

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

2. Sanoma Utbildning Digital (portal.sanomautbildning.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

3. Kampus

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

Readspeaker

https://www.readspeaker.com

Textuppläsning

EU/EES (Sverige & Irland)

Datadog

https://www.datadoghq.com

Applikationsmonitorering

EU/EES (Irland)

& USA (Privacy Shield)

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA (Privacy Shield)

3. Lexia & Provia (lexiaprovia.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-mailtjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Senast uppdaterat 2010-02-24