Förteckning över våra underleverantörer

Förteckning över Sanoma Utbildnings underbiträden


Ev. underbiträden i USA är alltid anslutna till Privacy Shield.

1. Bingel (www.bingel.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Sentia

www.sentia.com

Serviceleverantör

Belgien

9Apps

https://9apps.net

Teknik

Nederländerna

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Hosting, Molnlösning

Irland

Kibana

https://www.elastic.co/products/kibana

Loggningsverktyg

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

2. Sanoma Utbildning Digital (portal.sanomautbildning.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

3. Kampus

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

Readspeaker

https://www.readspeaker.com

Textuppläsning

EU/EES (Sverige & Irland)

Datadog

https://www.datadoghq.com

Applikationsmonitorering

EU/EES (Irland)

& USA (Privacy Shield)

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA (Privacy Shield)

3. Lexia & Provia (lexiaprovia.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-mailtjänst

USA (ansluten till Privacy Shield)

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA (ansluten till Privacy Shield)

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Senast uppdaterat 2010-02-24

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev