Förteckning över våra underbiträden

Förteckning över Sanoma Utbildnings underbiträden

Information om Sanomas förändrade användning av underbiträden med anledning av EU-domstolens dom i Schrems II-målet (mål C-311/18)

  • Sanoma har säkerställt att överföring av personuppgifter från Sanoma till vår underleverantör Datadog numera har upphört i vår tjänst Kampus. Från och med 23 oktober har även samtliga personuppgifter raderats ur samtliga loggar. Datadog används bara för systemmonitoriering och data filtreras innan det skickas till Datadog på instruktion av Sanoma, vilket innebär att inga personuppgifter såsom IP-adress, kakor eller annan identifierbara data skickas till Datadog. Det sker därför numera ingen överföring av personuppgifter till USA genom Sanomas användning av Datadog och har följaktligen tagits bort från listan för vår tjänst Kampus nedan (2020-11-19)
  • Google Analytics används inte längre i vår tjänst LexiaProvia. Google Analytics användes tidigare för anonymiserad användningsstatistik. Detta underbiträde har följaktligen tagits bort från listan för LexiaProvia nedan (2020-11-19).
  • Sanoma arbetar även med att fasa ut användningen av Google Analytics i våra övriga tjänster och att fasa ut användningen i Mailchimp i samtliga tjänster.

1. Bingel (www.bingel.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Sentia

www.sentia.com

Serviceleverantör

Belgien

9Apps

https://9apps.net

Teknik

Nederländerna

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Hosting, Molnlösning

Irland

Kibana

https://www.elastic.co/products/kibana

Loggningsverktyg

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA

2. Kampus

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA

Google Analytics

http://google.com/analytics

Anonymiserad användningsstatistik

EU/EES samt USA

Readspeaker

https://www.readspeaker.com

Textuppläsning

EU/EES (Sverige & Irland)

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA

3. Lexia & Provia (lexiaprovia.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

MailChimp/Mandrill

https://mailchimp.com/

E-mailtjänst

USA

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Senast uppdaterat 2020-11-30