Formando frases, upplaga 1

Mer information Formando frases

Här är materialet som ger eleverna möjlighet att prata, lära känna varandra och samtidigt öva grammatik!

Formando Frases är ett fristående material med muntliga övningar som tränar språkets två sidor: form och innehåll. Eleverna övar de flesta grammatiska momenten samtidigt som de pratar om sin egen vardag.

Ordförrådet är vardagligt, med många återkommande frekventa ord. Den språkliga ramen är tydlig vilket gör att eleverna känner trygghet och snabbt kommer igång. Dessutom memoreras snabbt nya språkliga strukturer och därmed kan spanskan bli mer avancerad. Tack vare materialets elevaktiva upplägg (frågor som oftast kräver personliga svar) tränas också hörförståelse och koncentrationsförmåga. Dessutom lär eleverna känna varandra, vilket resulterar i ett gott inlärningsklimat.

De flesta av övningarna har grammatiska rubriker. Den grammatik och det vokabulär som övas anges i innehållsförteckningen. I slutet finns tolv friare övningar, som är tematiskt ordnade, men också dessa tränar strukturer.

Övningarna är tänkta att göras muntligt i par eller mindre grupper och presenteras med fördel i helklass. I slutet av materialet finns allmänna kommentarer och tips samt detaljerade instruktioner till vissa av övningarna.

Svårighetsgraden markeras i innehållsförteckningen; från nybörjare till skolår 9 och gymnasiets steg 2. Fungerar även utmärkt som repetition för steg 3 och 4.

Formando frases, upplaga 1 (1 produkter)