Läromedel i SO och samhällskunskap

Här hittar du hela vårt utbud av läromedel i samhällsorienterade ämnen och samhällskunskap.

Våra läromedel i SO och samhällskunskap

Här hittar du läromedel i historia, geografi och religionskunskap. Våra läromedel i SO inkluderar läroböcker, övningsböcker, träningshäften och böcker för fördjupning. Här hittar du även digitala läromedel för SO!

Mellanstadiet (Åk 4-6)

Våra läromedel i SO för årskurs 4-6 innefattar läromedel om geografi, historia och samhällskunskap. Koll på Geografi ger eleverna grundläggande kunskaper i geografi, och uppmuntrar till samtal och reflektion. Böckerna i Koll på Historia ger eleverna historiska kunskaper genom lättillgängliga texter, bilder, kartor och tidslinjer över historien. Gemensamt för SO-böckerna för åk 4-6 är att de presenterar ämnet på ett intresseväckande sätt samtidigt som de överensstämmer med Lgr 22.

Högstadiet (Åk 7-9)

För samhällskunskap för högstadiet erbjuder vi flera läromedel i SO. PRIO-serien inkluderar PRIO- Geografi, PRIO-Religion och Prio-Samhälle. För PRIO-serien finns dels grundböckerna, men även lärarstöd till varje ämne med elevuppgifter, provuppgifter och storbildsmaterial. En tydlig struktur löper genom alla kapitel, för att stödja, förtydliga och ge fördjupning i innehållet. Vårt utbud av läroböcker i SO inkluderar även böckerna Förstå språket - samhällskunskap, och Förstå språket - NO/SO för nyanlända elever.

Gymnasiet & vuxenutbildning

Våra läromedel i samhällskunskap för gymnasiet och vuxenutbildning innefattar Forum-serien, som beskriver dagens samhälle på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Vi erbjuder även Jobba med: Religion – läromedel som innehåller fakta och övningsuppgifter och som har en tydlig anknytning till det centrala innehållet i kurserna. För gymnasiet och vuxenutbildning erbjuder vi en rad läromedel i historia och religion utöver de tidigare nämnda, däribland Samband Historia, Under samma himmel och många fler!

Digitala läromedel i SO

Du hittar flera av våra läromedel i SO i digitala versioner och med tillhörande digitalt stöd såsom i Kampus, Bingel och som Onlineböcker!

Digitala läromedel i SO är ett oerhört bra komplement till de tryckta böckerna, där eleverna har möjlighet att arbeta interaktivt med böckerna genom engagerande och målande övningsuppgifter. Samtliga böcker för läromedelsserien Koll på Historia för åk 4-6 hittar du i Kampus. Med elevlicensen i Kampus kan eleverna både ta del av böckerna i onlineformat, men även ta del av aktivitetsböckernas övningsuppgifter.

Till Koll på Historia finns även digital färdighetsträning i Bingel, där övningsuppgifterna anpassas efter elevens utveckling. Övningarna i Bingel anpassas med elevens progression, där övningsuppgifterna blir mer utmanande när det går bra, och blir mer stödjande när det behövs. Det adaptiva formatet håller eleverna motiverade, och det är ett värdefullt tillägg till de tryckta läroböckerna. För årskurs 4-6 hittar du även Koll på Sverige, Europa & världen i onlineboksformat!

För högstadiet hittar du hela PRIO-serien som onlineböcker. För onlineboksformatet medföljer även inlästa ljudfiler, som är ett bra medel för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Här kan du läsa mer om alla våra digitala läromedel!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration