Statsbidrag för inköp av läromedel

Du har väl inte missat statsbidraget för inköp av läromedel? Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

För vilka läromedel?

Skolverkets tolkning av förordningen är att statsbidraget ska gå till att bekosta tryckta läroböcker och tillhörande lärarhandledningar som är avsedda att användas i undervisning och får ha digitala komponenter. Grunden är alltså alltid en fysisk lärobok och bidraget får därför inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel.

Statsbidraget omfattar läromedel för förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Begär ut bidrag i höst

Under perioden 1 september-1 oktober 2024 kan du begära ut bidrag för att ersätta kostnader du redan haft eller väntas ha under innevarande bidragsår. Du begär ut bidrag i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Boka rådgivning med våra kundansvariga

Våra kundansvariga kan vår utgivning utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel. Boka din rådgivning idag för att få hjälp att välja läromedel som ger dig mer för pengarna.

Kontakta våra kundansvariga

Läs mer hos Skolverket

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration