Digitala läromedel

Länge har läromedel varit synonymt med den tryckta boken. Digitaliseringen i skolan ger oss spännande möjligheter att erbjuda heldigitala läromedel med text och bild i olika format och även onlineböcker. Därmed kan vi erbjuda fler lärmiljöer.

Läs mer

Digitala lärarmaterial, onlineböcker, Lexia Provia och Bingel.

Läs mer

Heldigitala läromedel, onlineböcker, Lexia Provia och Bingel.

Läs mer

Heldigitala läromedel, Kampus, onlineböcker Lexia Provia och Övningsmästaren.

Läs mer

Onlineböcker och Övningsmästaren

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här