Digitala läromedel

Läromedel var länge synonymt med den tryckta boken. Numera har du som lärare stor frihet att lägga upp undervisningen så att den passar just dig och dina elever, med läromedel i olika format. Hos oss på Sanoma hittar du bland annat heldigitala läromedel och onlineböcker i Kampus, digital färdighetsträning i Bingel och Övningsmästaren, Lärarstöd Digital F-3 och Lärarstöd + samt Lexia Provia för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Prova våra digitala läromedel

Intresserad av att prova våra digitala läromedel? Beställ dina digitala licenser och testa kostnadsfritt terminen ut!

Här ser du en översikt över våra digitala erbjudanden och hur de passar för olika stadier.

su-digitalt-1.jpgLararstod-modul.jpgSU-digitalt-2.jpgSU-digitalt-3.jpgSU-digitalt-4.jpgOvningsmastaren-digitala-laromedel.jpgSU-digitalt-6.jpg

Hitta på sidan

Varför digitala läromedel?

Sanomas digitala läromedel ger dig stor frihet att lägga upp undervisningen så att den passar just dig och dina elever. Digitala läromedel öppnar upp för nya möjligheter till en engagerande undervisning i skolan, inte minst genom att eleverna lättare kan interagera med innehållet. Interaktiva övningar för arbete i helklass kan blandas med självrättande övningar med inbyggt elevstöd och direkt feedback.

När du jobbar digitalt är det lättare att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förmågor. Genom ett enkelt klick kan du få överblick över hur klassen ligger till samt vad som bör anpassas till nästa lektion efter elevernas olika förutsättningar. Genom digitala läromedel kan även eleverna själva få en bättre överblick över sin inlärning och progression då de ofta får direkt feedback på övningsuppgifter. Att ha en tydlig överblick över sin egen inlärning kan bidra till ökad medvetenhet om sina egna behov för att fortsätta utvecklas.

På Sanoma utgår vi från det vi redan vet fungerar i klassrummet och tar med det i framtiden tillsammans med ny teknik. Genom att kombinera våra tryckta och digitala läromedel kan du som lärare skapa den undervisning som passar dig och dina elever.

Våra digitala plattformar

Hos oss kan du välja heldigitala läromedel med interaktiva funktioner, onlineböcker som fungerar som en bok bakom glas, digital färdighetsträning och lärarstöd. Läs mer om våra olika digitala plattformar och verktyg här nedan.

Våra digitala läromedel:

Bingel

Bingel är ett digitalt verktyg för färdighetsträning för elever som går i förskolan upp till årskurs 6. Verktyget är utformat som en digital övärld, där varje ö motsvarar en årskurs mellan Fk-åk 6. På öarna kan eleverna göra övningar i matematik, svenska, engelska, SO och NO som motsvarar nivån i deras läroböcker.

Bingel är ett utmärkt exempel på det vi kallar för blended learning. Med hjälp av Bingel kan eleverna kombinera inlärningen med digital färdighetsträning. Genom gamification berikas användarupplevelsen och användarnas engagemang ökar. Lek och spelande aktiverar stora delar av vår hjärna vilket får eleverna att lättare lära sig nya saker. Bingel gör helt enkelt färdighetsträningen lekfull och att eleverna lär sig mer!

Om du inte har Bingel kan du prova ett demokonto redan idag. Kom ihåg att en Bingellicens kan användas av hela skolan!

Läs mer om Bingel

Lärarstöd Digital F-3

Lärarstöd Digital är ett digitalt stöd till de tryckta läromedlen i undervisningen som gör att du kan hålla genomgångar och utföra uppgifter tillsammans med eleverna på en storbildsskärm eller en interaktiv skrivtavla. Med hjälp av funktionerna i det digitala lärarstödet kan du skriva, rita, bläddra, zooma, räkna och mäta precis som eleverna gör.

Läs mer om Lärarstöd Digital

Kampus

Kampus är en plattform för digitala läromedel och olika typer av skolböcker online. Du kan med fördel kombinera de tryckta läromedlen med de skolböcker du hittar online i Kampus för att göra inlärningen så varierad och stimulerande som möjligt för eleverna. Innehållet för böckerna i Kampus är det samma som i de tryckta böckerna. Du kan som lärare själv välja hur du vill att kombinationen mellan Kampus och de tryckta läromedlen ska se ut i Kampus planeringsverktyg. Här kan du även utforma lektionsspecifika uppgifter eller läxor till eleverna.

Fördelar med digitala läromedel i Kampus

  • Det ingår självrättande övningar.
  • Du har möjlighet att individanpassa undervisningen.
  • Du kan skapa engagerande lektioner med interaktiva inslag.
  • Du har en tydlig överblick över elevernas progression och ser vilka behov som finns.
  • I lärarlicensen har du hela lärarguiden till hands.
  • Det finns tydliga kopplingar till aktuell kursplan som underlättar din planering.

Läs mer om Kampus

LexiaProvia

Lexia och Provia är två olika hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd gällande läs- och skrivinlärning. Lexia går att anpassa efter elevens behov och förutsättningar och erbjuder 1200 digitala övningar i svenska. Provia ämnar att ge en bild av elevens kompetensprofil genom en rad tester. Dessa tester går att anpassa efter elevens aktuella årskurs, mellan Fk - åk 9. Detta för att få en klarare bild av vilket stöd eleven behöver och vilka övningar som rekommenderas i Lexia.

Läs mer om Lexia Provia

Övningsmästaren

I Övningsmästaren hittar du digitala övningar och ljudfiler kopplade till Sanomas läromedel. Övningsmästaren ingår till många läromedel utan extra kostnad och kräver ingen inloggning. Övningsmästaren fungerar lika bra på mobil, som på surfplatta eller dator. Det finns innehåll till moderna språk, svenska/SVA, SFI, matematik, NO samt vård och omsorg samt projektledning.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Många av våra tryckta läromedel finns också som onlineböcker som enbart fungerar på dator. Onlineböckerna inkluderar ofta funktioner för ljud och anteckningar, men är i övrigt identiska med innehållet i de tryckta böckerna. Alla onlineböcker finns i vår digitala plattform Kampus. Vårt utbud av onlineböcker hittar du i vår webbshop genom att sortera på “digitalt” och därefter leta efter symbolen med en datorskärm med en bok på.

Läs mer om Onlineböcker

Lärarstöd+

Lärarstöd är en digital produkt för lärare som innehåller verktyg för att göra undervisningen i klassrummet smidig och pedagogisk. Allt innehåll från elevboken kan lyftas fram separat och visas vid till exempel genomgångar och du väljer själv hur mycket information du vill visa för dina elever. Lärarstöd+ är ett digitalt komplement som skapar mervärde för din undervisning. Här hittar du bland annat lärarguide, filmer, interaktiva verktyg, startuppgifter och elevaktiviteter.

Läs mer om Lärarstöd+

Alva

Testa Alva-appen som ger liv åt den tryckta boken! Skanna bokens sidor och vips får du tillgång till digitalt material så som filmer, sånger och uppläst tal direkt till din smartphone eller surfplatta. Appen ingår som komplement till många läromedel från Sanoma Utbildning och är kostnadsfri. Den fungerar på iOS och Android och laddas enkelt ner från Appstore eller Google Play. Inget konto eller registrering krävs.

Läs mer om Alva

Kontakta oss

Vill du diskutera digitala lösningar till din klass, skola eller kommun? Du är välkommen att kontakta någon av våra kundansvariga - vi hjälper dig att välja det som passar bäst! Vi kan också komma ut till din skola och presentera vårt utbud. Kontakta oss här, så hör vi av oss till dig.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration