LexiaProvia - digitalt dyslexihjälpmedel

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter samt lämpar sig utmärkt för afasiträning.

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter samt för personer i behov av afasiträning. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns LexiaProvia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

Lexia - har hjälpt tusentals elever att lyckas med skolarbetet genom åren.

bingel_ambassador.jpgDet välkända hjälpmedlet Lexia består i sin nya form av cirka 1200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Enkelt att lägga upp övningar

Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är enkelt att följa upp resultaten.

Provia - normerande tester inom olika språkliga områden

Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut och innehåller flera testområden. Varje årskurs, Fk-9, har normerade texter relaterade till årskursen.

Utifrån resultaten i Provia förslås automatiskt övningar i Lexia för den enskilda eleven att arbeta vidare med.

Testa eleverna först

Inför varje årskursstart fungerar det utmärkt att använda tester i Provia för att snabbt kunna hitta de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkligt betingade problem.

Passar LexiaProvia även för sva och sfi?

Svaret är ja. I Lexia finns det mänger med övningar som vänder sig, inte bara till Fk – åk 9, utan även till Gy-Vux. Övningarna ger alltså även möjlighet för vuxna elever att på ett pedagogiskt sätt arbeta med olika byggstenar inom det svenska språket. Även Provia kan ge en tydlig bild av nyanlända elevers läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc

Om du redan har ett konto upplagt för LexiaProvia så kan du logga in här.

Normering av Provia

I samband med att Sanoma Utbildning moderniserade LexiaProvia gjordes också under hösten 2014 en ny normering av testerna i Provia. Läs mer om normeringen här (PDF-dokument, 132 kB)!

Läs mer om dyslexihjälpmedel i skolan i vår blogg.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration