Om LexiaProvia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns LexiaProvia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

Lexia och provia är dyslexi hjälpmedel | Sanoma Utbildning

Lexia - har hjälpt tusentals elever att lyckas med skolarbetet genom åren.

Det välkända hjälpmedlet Lexia består i sin nya form av cirka 1200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Enkelt att lägga upp övningar

Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är enkelt att följa upp resultaten.

Provia - normerande tester inom olika språkliga områden

Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut och innehåller flera testområden. Varje årskurs, Fk-9, har normerade texter relaterade till årskursen.

Utifrån resultaten i Provia förslås automatiskt övningar i Lexia för den enskilda eleven att arbeta vidare med.

Testa eleverna först

Inför varje årskursstart fungerar det utmärkt att använda tester i Provia för att snabbt kunna hitta de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkligt betingade problem.

Provia ger även en tydlig bild av nyanlända elever läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc.

Om du redan har ett konto upplagt för LexiaProvia så kan du logga in här.

Läs mer om dyslexihjälpmedel i skolan i vår blogg.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev