Läromedel i tyska

Här hittar du hela vårt utbud av läromedel i tyska.

Våra läromedel i tyska

Här hittar du våra läromedel i tyska för såväl mellanstadiet som för högstadiet och gymnasiet! Våra läromedel i tyska finns i både tryckt och digitalt format, med övningsuppgifter, träningshäften och lärarhandledningar för olika nivåer och årskurser.

Mellanstadiet (Åk 6)

Genau Neu 6 allt i ett-bok är ett populärt läromedel i tyska för åk 6. Här introduceras eleverna på ett tydligt sätt till det tyska språket genom intressanta och elevnära texter och varierande övningar. Progressionen är tydlig och realian är självklart på målspråket.

Högstadiet (Åk 7-9)

Genau Neu är ett populärt läromedel i tyska för högstadiet. Progressionen är tydlig och böckerna är anpassade till de reviderade ämnesplanerna i moderna språk.

Super tyska hörövningar är ett fristående material som tränar hörförståelse i tyska. Inom serien Super finns hörövningar i tyska, franska och spanska med samma innehåll och upplägg. Dessa kan med fördel användas vid samplanering i moderna språk, där kollegorna undervisar i olika språk.

Gymnasiet & vuxenutbildning

Ausblicke 1-3 är ett heltäckande läromedel i tyska för gymnasiet. Med Ausblicke får eleverna göra nedslag i olika tysktalande länder och möta autentiska situationer.

För att öva hörförståelse i tyska finns serien Super tyska hörövningar. I samma serie finns också Super Tyska texter med ett rikt utbud av texter för individualisering. Är du ute efter mer extramaterial till tyskundervisningen kan Alles paletti eller Den Tyska Grammatiken vara intressanta.

Digitala läromedel i tyska

Serien Ausblicke finns som onlinebok, där eleverna får tillgång till en digital kopia av den tryckta boken med möjlighet att lyssna på ljudfiler direkt på skärmen.

Kostnadsfria digitala övningar i tyska

Vi tror att den bästa inlärningen sker genom att kombinera tryckt bok och digitala övningar. Det kan du och dina elever enkelt göra genom att arbeta med Genau neu eller Ausblicke tillsammans med Övningsmästaren. Där finns digital färdighetsträning i grammatik och ordförråd och det krävs inget inlogg – Övningsmästaren ingår när skolan använder våra läromedel i moderna språk.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration