7 Bingelöarna är digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Bingel

Digital färdighetsträning som motiverar och engagerar eleverna.

Alla övningar är kopplade till våra basläromedel och följer samma progression

Bingel är en digital övärld för förskoleklassen till åk 6 med en ö för varje årskurs. På öarna kan eleverna färdighetsträna i svenska, engelska och matematik. För åk 4-6 finns även övningar i geografi och no samt historia för åk 4.

Alla övningar är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression. På så sätt känner eleverna igen sig och tränar på samma moment som i de tryckta böckerna. Med kombinationen bok + Bingel får eleverna dra nytta av fördelarna som finns i böckernas värld och i digital teknik.

Hur gör man för att bingla?

Allt som behövs för att bingla är en internetuppkoppling och en inloggning. Inget program installeras, allt är webbaserat. Varje elev får en egen inloggning och kan bingla både i skolan och hemma. Ett bingelkonto måste vara knutet till en skola. Läraren beställer skolans bingelkonto och skapar sedan inloggningar åt eleverna.

Beställ Bingel redan idag och sätt igång och bingla med skolan och dina elever!

Boka och Bingel är den perfekta inlärningslösningen | Sanoma Utbildning

Varför använda Bingel?

Med kombinationen bok + Bingel får eleverna möjlighet att färdighetsträna på ett nytt sätt. Färdighetsträningen i Bingel är inte bara nyttig, den är rolig och engagerande också!

Du som lärare är trygg i att de digitala övningarna följer läromedlen och du kan individanpassa genom att tilldela uppgifter efter behov. Förutom ren färdighetsträning kan bingelövningarna användas till både repetition och för att ge utmaningar.

Det du binglar blir du bra på!

Patrick Afsén, redaktör för Bingel

Våra läromedel är kopplade till Bingel

Visste du att flera av våra läromedel är kopplade till Bingel? Alla övningar är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression.

läromedel kopplade till bingel.PNG (PDF-dokument, 11,8 MB)

Övningar i tre nivåer

Bingel är ett adaptivt system, dvs. nivån på övningarna anpassas till viss del efter hur det går för eleven. Alla elever börjar på basnivån. Går det bra blir övningarna mer utmanande och om det går mindre bra får eleven öva på en mer stödjande nivå. På så sätt hålls motivationen uppe.

Lekfull motivation

Eleven har en avatar som följeslagare genom övningarna. För varje genomförd övning samlar eleven bingelpoäng, pingping, som kan användas för att uppgradera avataren med nya tillbehör, kläder, frisyrer mm eller för att spela ett kort spel (ett par minuter).
Att samla pingping är roligt och motiverande och gör att eleverna tränar mer.

Bonusövningar

Det finns fyra fristående övningstyper i Bingel:

 • Öva inför nationella proven i matematik, engelska och svenska
  Många elever tycker att det är pirrigt med nationella prov men om de känner sig förberedda behöver det inte vara så. Genom att repetera friskar eleverna upp minnet och stärker självförtroendet. Eleverna kan därför träna inför nationella proven i matematik (åk 3 och 6), engelska och svenska (åk 6).
 • Repet
  Repet - så heter samlingen med repetitionsövningar i matematik. Du hittar övningarna på öarna för åk 2-6 och på varje ö repeteras det som eleverna arbetade med föregående läsår. Tanken är att de används vid höstterminsstarten. Efter Repet kommer eleverna känna sig redo för årets övningar.
 • Utmaning matematik
  På öarna för åk 4-6 finns övningar i matematik på utmanarnivå. Genom att använda dessa övningar kan du individualisera ännu mer och ge matteintresserade elever mer utmanande träning. Algebra, bråk, procent, geometri och sannolikhet är de områden som finns i övningarna.
 • Extra Bingel
  Här har vi samlat allmänbildande övningar som handlar om allt från geografi och sport till kultur. Låt eleverna bingla dessa övningar när det finns tid över och använd dem som ett roligt inslag i undervisningen.

Läraren har kontroll

Från lärarvyn i bingel har du full inblick i hur det går för eleverna på klass- och elevnivå. Du kan låta eleverna bingla fritt eller kan du tilldela uppgifter efter behov. När eleverna loggar in ser de vilka uppgifter du har tilldelat. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen eller väljer du att individanpassa så att varje elev får träna på just det som behövs.
För att individualisera på bästa sätt kan du koppla övningar från olika årskurser till enskilda elever - ön och miljön förblir ändå densamma för eleven.

Från lärarvyn kan du också skicka feedback antingen till en enskild elev eller till hela klassen. Eftersom övningarna är självrättande är det tidsbesparande för dig som lärare och eleverna får direkt feedback när de binglar. Många använder Bingel för läxor och föräldrar berättar att barnen tycker det är roligt att få sådana läxor.