Välkommen till oss!

Sanoma Utbildning är ett läromedelsförlag. Vi tar fram marknadens ledande läromedel – från förskola till högskola, tryckta eller som nya heldigitala lösningar. Med blended learning, en mix av tryckt och digitalt i klassrummet, kan du utforma en varierad och engagerande undervisning som passar just dig och dina elever. Vi ger dig gärna tips och hjälp att komma igång. Kontakta våra medarbetare som gärna besöker dig kostnadsfritt. Varmt välkommen att se dig omkring bland våra läromedel.

Boka ett möte här

Årets kataloger är här!

Åtta kataloger som visar vår utgivning som sträcker sig från förskola till högskola och universitet.

Vi välkomnar Robin och Matte Direkt Triumf!

Våra två nya basläromedel för svenska och matematik för F–3 är här!
Till båda serier finns omfattande lärarstöd – digitalt och tryckt –, elevböcker på tre nivåer och digital färdighetsträning i Bingel.

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook! Där lägger vi upp tips, idéer och mycket annat som kan ge variation och inspiration till din undervisning. Välj det rum som passar dig bäst!
* Klassrummet för lärare i åk F-6
* Svenskrummet för lärare i svenska, svenska som andraspråk och sfi på hög, gy och vux
* Matematikrummet för lärare i matematik på hög, gy och vux
* Vårdlärarrummet för lärare vård- och omsorgsämnen
* Bingelrummet för alla som binglar

Hédi Frieds lärarstipendieum 2019 till Charlotta Granath

Vi är så stolta över vår författare Charlotta Granath som har tilldelats Hédi Frieds Lärarstipendium 2019! Ur motiveringen:
"Genom att låta eleverna öva på förmågor som handlar om att lyssna, argumentera, värdera, kompromissa och ta ställning bidrar hennes undervisning till att eleverna utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt och insikter om betydelsen av mångfald och tolerans."

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här