Integritetspolicy

SEKRETESS på Sanoma Utbildning

Behandling av personuppgifter i digitala studieprodukter för grundskola, gymnasium och yrkesutbildningar

Innehåll

1. Inledning
2. Vad täcker denna sekretesspolicy?
3. Vem är registeransvarig för databehandlingen?
3.1 Digitala studieprodukter som används eller tillhandahålls av skolor
3.2 Digitala studieprodukter som köpts direkt från Sanoma Learning-bolag
4. Vilka slags uppgifter hanteras och varför?
4.1 Uppgifter som tillhandahålls av användarna själva
4.2 Uppgifter som samlas in vid användning av digitala produkter
4.3 Härledda och beräknade uppgifter
5. Använder Sanoma Learning uppgifter i marknadsföringssyfte?
6. Den rättsliga grunden för användning av uppgifter
7. Vem får hantera mina personuppgifter?
8. Hur skyddar företaget mina personuppgifter?
9. Hur länge behåller vi uppgifterna?
10. Hur kan en användare utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter?
11. Kan denna sekretesspolicy förändras?
12. Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning?

1. Inledning

Denna sekretesspolicy ger lärare, elever, elevernas föräldrar eller förmyndare och andra privatpersoner som använder Sanoma Learning-produkter information om hur Sanoma Utbildning behandlar personuppgifter. Sanoma Utbildning är del av Sanoma Learning-koncernen som består av företag och deras närstående bolag som ingår i Sanoma Group (Sanoma Learning B.V., L.C.G. Malmberg B.V., Nowa Era Sp. z.o.o., Sanoma Pro Ltd. och Sanoma Utbildning AB, Uitgeverij Van In N.V., SAM B.V.).

Sanoma Learning-företag erbjuder olika offline- och onlineprodukter för grundskola, gymnasium och yrkesutbildningar med vilka personuppgifter behandlas. Vi värdesätter våra slutanvändares sekretess och vill tillhandahålla tydlig information om vår användning och vårt skydd av deras personuppgifter.

Vi tror på läraren som en inspiration och en guide till en lovande framtid. Vårt breda sortiment av digitala och tryckta produkter för användning på skolan, i hemmet och på jobbet ger eleverna stöd i inlärningsprocessen och hjälper lärarna att få ut maximalt från sina elever. Genom att använda digitala produkter blir det enklare för oss att erbjuda skräddarsydda inlärningsupplevelser och göra det möjligt för studenter att följa egna anpassade läroplaner och inlärningsvägar med sina enheter. Genom att logga in på digitala inlärningsmetoder kan lärarna följa elevens inlärningsaktiviteter, mäta framgångarna och, som ett resultat av detta, erbjuda övningar som tillgodoser den enskilde elevens behov.

Barn och ungdomar utgör en särskilt sårbar grupp, också med avseende på deras personuppgifter. Därför är vi särskilt noggranna i vårt skydd av personuppgifter.

Sanoma Utbildning är starkt engagerade i att skydda sekretessen hos våra produkters och tjänsters kunder och användare i enlighet med Dataskyddsförodningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

2. Vad täcker denna sekretesspolicy?

Denna sekretesspolicy täcker
1. Digitala inlärningsprodukter som
a. tillhandahålls av skolor till sina studenter och lärare.
b. tillhandahålls av arbetsgivare till sin personal.
c. köps in direkt av kunder.

2. Företagets webbplats på www.sanomautbildning.se
3. Företagets webbshop på www.sanomautbildning.se

I sortimentet av digitala inlärningsprodukter ingår följande produktkategorier som kräver behandling av personuppgifter:
• Plattformar för e-inlärning;
• studentadministration och registreringssystem;
• applikationer för digitala övningar och spel
[Du kan hitta en komplett lista över produkter som Sanoma Utbildning tillhandahåller på vår webbplats sanomautbildning.se.

3. Vem är registeransvarig för databehandlingen?

3.1 Digitala studieprodukter som används eller tillhandahålls av skolor:

Skolorna är registeransvariga och ansvarar för behandling av elevernas och lärares personuppgifter i e-inlärningsapplikationerna som Sanoma Learning-företag tillhandahåller till skolorna. Närhelst företaget behandlar personuppgifter för elever [och lärare] som använder våra produkter i skolor, behandlas sådana personuppgifter för skolans räkning i utbildningssyfte, för att garantera e-inlärningsverktygets korrekta funktion och för utveckling av inlärningsmetoder. Företaget är registeransvarig för lärarnas och högstadieelevernas uppgifter när läraren eller högstadieeleven har skapat ett personligt konto i den digitala inlärningslösningen och accepterat tjänstens villkor.

När skolorna fungerar som registeransvariga ansvarar de för att informera användarna om personuppgifterna som behandlas och tillhandahålls till oss.

3.2 Digitala studieprodukter som köpts direkt från Sanoma Learning-bolag:

Företaget erbjuder också digitala inlärningsprodukter som kan köpas direkt från företaget av studenter eller föräldrar/förmyndare. I sådana fall fungerar företaget som registeransvarig för behandlingen av personuppgifter.

Se mer information om behandling av personuppgifter i våra hemprodukter i kapitel 4 nedan. Se också kapitel 8 och 10 nedan för ytterligare information om hur du kontaktar Sanoma Utbildning i frågor som rör sekretess.

3.3 Digitala inlärningslösningar som tillhandahålls av arbetsgivare till sin personal:

4. Vilka slags uppgifter hanteras och varför?

Företaget behandlar personuppgifter i fördefinierade syften och i huvudsak uppgifter som är nödvändiga för att det ska gå att använda inlärningsmaterialet och utbildningsprodukterna samt i produktutvecklingssyfte. Företaget behandlar också i begränsad omfattning personuppgifter i marknadsföringssyfte. De uppgiftstyper som behandlas är följande:

4.1 Uppgifter som tillhandahålls av användarna själva

Uppgifter som tillhandahålls av användarna själva när de använder en digital inlärningsprodukt kan innefatta namn, ålder och klass. Dessa uppgifter kan också tillhandahållas av skolan för användarens räkning. Tjänsten kan kräva att ett användarkonto (användarnamn och lösenord) skapas så att användarna kan logga in för åtkomst till sitt innehåll och möjlighet att använda plattformen. Vi kan också behandla de uppgifter som studenten tillhandahåller under olika typer av inlärningsövningar.

För produkter som köps direkt av oss samlar vi in information som krävs för att möjliggöra leverans av den inköpta produkten som namninformation, fakturauppgifter, användarens kontouppgifter (användarnamn och lösenord) samt vissa kontaktuppgifter.

För produkter som köps via återförsäljare (t ex Läromedia, GR utbildning mfl) erhåller vi från dem den information som krävs för att möjliggöra leverans av den inköpta produkten som namninformation, användarens kontouppgifter (användarnamn och lösenord), samt vissa kontaktuppgifter.

Uppgifterna används i följande syften:

• För att identifiera och autentisera produktens användare och avgöra aktuella användarrättigheter.
• För att möjliggöra inloggning via en samlad inloggningsprocess till de digitala inlärningsresurserna (kan ibland erbjudas av andra publicister).
• För att leverera och lagra inlärningsinnehållet och svaren på relaterade övningar.
• För individanpassad åtkomst till de erbjudna tjänsterna.
• För att tillhandahålla support till e-inlärningsplattformens användare (till exempel kring glömda lösenord eller åtkomst till lämpliga funktioner).

Uppgifterna från lärare och andra direktkunder används också i följande syften:

• För att skicka ut nyhetsbrev de prenumererar på, och undersökningar som används i forskningssyfte.
• För att fånga upp intressen och kunskaper.
• För att erbjuda ytterligare produkter.

4.2 Uppgifter som samlas in vid användning av digitala produkter

Vi samlar in data över hur användarna av våra digitala inlärningsprodukter, vår företagswebbplats och vår webbshop använder produkterna och innehållet, inklusive uppgifter som testresultat, autentiseringsdetaljer, webbloggar och information om hur innehållet öppnas eller används.

För digitala inlärningsprodukter ger detta läraren en möjlighet att se vad alla enskilda elever gjort med inlärningsverktyget som skolan tillhandahåller och vilka resultat eleverna fick i övningar som genomförts. Sanoma Learning-företag kan tillhandahålla denna information till läraren genom rapporter och i kontrollpaneler. Om Sanoma Learning också tillhandahåller ett elevadministrationssystem till skolan kan data kombineras mellan studentadministrationssystemet och e-inlärningsplattformen.

Vi kan använda cookies och annan liknande onlineteknik, som webbläsarens lokala datalagring, för att samla in uppgifter från en användares terminal. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller en anonym individuell identifierare som vi kan använda för att mäta hur många olika unika webbläsare som besöker våra webbplatser och hur våra onlinetjänster används.

De insamlade uppgifterna används i följande syften:

• För att tillhandahålla feedback och rapporter om elevernas inlärningsresultat till läraren.
• För att möjliggöra anpassningsbara inlärningsmaterial och individanpassade inlärningsvägar.
• För att analysera uppgifter om studenternas användning av digitala inlärningsprodukter och producera rapporter om den sammanlagda nivån till skolan för att förbättra utbildningskvaliteten.
• För att analysera uppgifter om användningen av vår webbplats och webbshop för att kunna förbättra tjänsterna och skapa statistikrapporter som används i företagsutvecklingen.
• För att kunna rikta marknadsföringen av företagets produkter på företagets på e-handelsplattform genom att använda uppgifter som genererats av användares surfhistorik på företagets webbplats. Vi riktar inte marknadsföring mot individer under 16 år.
• I produktsäkerhetssyfte och för att förhindra bedrägeri.
• För att förbättra utbildningsmetoder och digitala inlärningslösningar.
• För att erbjuda individanpassad marknadsföring och försäljning till lärare genom att använda de uppgifter som genererats vid lärarnas användning av våra digitala produkter.

4.3 Härledda och beräknade uppgifter

Vi använder analysmaterial som matematiska modeller eller algoritmer som bygger på de uppgifter vi samlar in om användningen av de digitala inlärningsprodukterna.

Resultatet av dessa algoritmer är beräknade värden som är kopplade till användarnas inlärningsprofiler, till exempel för att tillhandahålla rekommendationer för det lämpligaste inlärningsinnehållet för eleven.

De härledda uppgifterna används i följande syften:

• För individanpassat innehåll och rekommendationer.
• För att förbättra utbildningsmetoder och digitala lösningar.

4.4 Registrering av personuppgifter

I dagsläget inhämtas ingen data från tredje part med automatik. Elevuppgifter registreras vanligvis direkt av lärare eller skoladministratörer. Data såsom elevuppgifter kan även läsas in av användare eller vid förfrågan av vår kundtjänst.

5. Använder Sanoma Learning uppgifter i marknadsföringssyfte?

Företaget använder inte uppgifterna tillhörande de elever som använder de digitala inlärningsprodukterna som skolorna tillhandahåller i marknadsförings- eller reklamsyfte. Till våra direktkunder kan vi skicka information som inbjudningar till evenemang, marknadsundersökningar, nyhetsbrev eller information om våra produkter.

6. Den rättsliga grunden för användning av uppgifter

• När vi behandlar uppgifter för att kunna leverera och individanpassa våra produkter är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna avtalet. Uppgifterna som behandlas under avtalet är nödvändiga för leverans av produkten eller tjänsten och för att kunna ge service åt kunden. Det innehåller vanligtvis kundens kontaktuppgifter och informationen som krävs för att använda tjänstens funktioner, som kunden fyller i eller som hämtas om tjänsteanvändningen för att aktivera funktionerna. Dessa uppgifter beskrivs mer detaljerat i tjänstevillkoren.
• När vi behandlar uppgifter i analyssyfte för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt legitima intresse som företag att förbättra företaget.
• När vi behandlar uppgifter i statistiskt syfte för att underlätta beslutprocesser och försäljning är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt legitima intresse som företag att förbättra företaget.
• När vi behandlar uppgifter i marknadsförings- och kundservicesyfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt legitima intresse som företag att kontakta våra kunder och upprätthålla kundförhållandet.
• När vi behandlar uppgifter i informationssäkerhetssyfte eller för att förhindra bedrägerier är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt legitima intresse som företag att förhindra och försvara oss mot olagliga aktiviteter riktade mot oss eller våra kunder.
• När vi behandlar uppgifter i bokförings- och redovisningssyfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vår juridiska skyldighet som registeransvarig att upprätthålla register i enlighet med [referens till relevant lagstiftning].

7. Vem får hantera mina personuppgifter?

Företaget får föra över personuppgifter inom Sanoma-koncernen när det är nödvändigt av administrativa skäl i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Företaget får utse tredjepartsregisterförare som får behandla personuppgifterna för Sanoma Learning-företagets räkning för att möjliggöra den behandling som beskrivs i kapitel 4. Våra vanliga registerförare är exempelvis webbhotell, programmerare, tjänsteleverantörer av stödsystem för e-posthantering, kundstödssystem, fakturering, logistik mfl. I sådana fall säkerställer vi att registerföraren behandlar uppgifterna bara i nämnda syften och att den vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Sanoma Learning-företaget och registerföraren kommer att ingå ett skriftligt registerföraravtal för att säkerställa lämpliga skyddsnivåer. Tredjepartsleverantörer som agerar registerförare för vår räkning måste hantera personuppgifterna i enlighet med detta sekretessavtal.

Skolan kan be oss tillhandahålla information, till exempel studieresultat, till en tredjepartsleverantör av administrationssystem eller en annan part som skolan ingått avtal med för behandling av elevernas uppgifter.

Vi lagrar vanligtvis våra data i EU eller EES. Om datan flyttas till en plats utanför EU eller EES säkerställer vi att landet till vilket datan överförs av EU-kommissionen har befunnits ha tillräckligt sekretesskydd, och använder vid behov de paragrafer som ingår i den standardavtalsmodell som tillhandhålls av EU-kommissionen.

8. Hur skyddar företaget mina personuppgifter?

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, borttagning och annan hantering som kan äventyra uppgifternas säkerhet. Exempel på sådana metoder är användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra serverrum, rätt system för åtkomst, kontrollerad registrering av användarnas rättigheter och övervakning av deras användning, anvisningar till registerförare, och genom val av kompetenta underleverantörer som uppfyller kraven i branschstandarder för informationssäkerhetsledning. Personuppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt för användningen i de syften för vilka de samlades och behandlades.

9. Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Uppgifterna lagras i enlighet med följande principer:

-Profiler i digitala inlärningsprodukter: lagras i upp till 2 år efter att licensen slutat gälla eller senast kundaktivitet, beroende på vilket som var senast. Detta för att kunden ska kunna enklare återaktivera de kopplade profilerna exempelvis vid förlängning av licens eller införskaffande av ny produktlicens.
- Uppgifter i kundregister: lagras i upp till 2 år efter att prenumerationen har slutat gälla eller senaste kundaktivitet beroende på vilket som var senaste, för att möjliggöra kundrelationsarbete och marknadsföringsaktiviteter. I de fall där vi är registeransvariga kan informationen komma att behållas i upp till 4 år efter licens har gått ut eller efter senaste kundaktivitet.Vid egen intresseanmälan för marknadsföring och nyhetsbrev kommer uppgifterna att finnas i systemet upp till 2 år efter att man har avsagt sig intresset.

10. Hur kan en användare utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter?

Användaren har rätt att

• Begära åtkomst till sin information
• Begära korrigering eller borttagning av sin information
• Begära export av sin information i händelse uppgifterna behandlas under avtal eller samtycke Rätter kan utövas genom beställning av behörig person hos registeransvarig. Ett speciellt beställningsformulär ”Beställning för speciell hantering av personuppgifter” kommer behöva fyllas, signeras och skickas enligt specifikation i Kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.
• Dra tillbaka samtycket till behandlingen i de fall data behandlas under samtycke (till exempel vissa marknadsföringsaktiviteter) genom att använda länken i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta företaget genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
• Invända mot behandlingen i de fall data behandlas i enlighet med företagets legitima affärsintressen (till exempel produktutvecklingsaktiviteter) genom att kontakta företaget genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
• Begära att företaget begränsar behandlingen i de fall exempelvis en databorttagningsbegäran inte omedelbart kan träda i kraft till följd av företagets legitima intressen i att lagra uppgifterna genom att kontakta företaget genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
• Lämna in klagomål om behandlingen till den överordnade myndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se

Informera skolan om du vill att företaget ska sluta behandla personuppgifterna som tillhör er eller era barn som använder de av skolan tillhandahållna digitala inlärningsverktygen.

Skolan informerar oss om begäran och vi tar bort personuppgifterna så snart som möjligt.

När företaget slutar behandla en elevs personuppgifter i de digitala inlärningsprodukterna som skolan använder kan skolan inte längre upprätthålla de personliga inloggningsuppgifterna eller tillhandahålla utbildningsmaterial och övningar i den digitala inlärningsprodukten åt studenten.

Skolan kan ge mer information om datainsamlingen vid användning av de digitala inlärningsprodukterna. Ni kan också alltid kontakta företaget med frågor gällande behandlingen av personuppgifter eller hur ni begär åtkomst till, modifiering av eller borttagning av era uppgifter. Vi kommer alltid ge så mycket information som möjligt och svarar på en förfrågning inom fyra veckors tid.

Om du har data lagrad hos Sanoma Utbildning där vi är registerförande så har du rätt att kontakta oss med frågor gällande behandlingen av personuppgifter eller hur ni begär åtkomst till, modifiering av eller borttagning av era uppgifter. Kontrakta oss då enligt uppgifterna nedan, 12 Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.

Sanoma har ett utsett dataskyddsombud som kan nås i enlighet med kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.

11. Kan denna sekretesspolicy förändras?

Denna sekretesspolicy kan förlängas eller ändras i framtiden. Alla förändringar kommer att publiceras på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy publicerades den 2018-05-23.

12. Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning

Order / läromedelsinfo 08 - 587 642 10
Fax 08 - 587 642 02
Växel 08 - 587 642 00 

Klicka här för att ladda ner underlaget Beställning för speciell hantering av personuppgifter (PDF-dokument, 368 kB)

E-postadress: kundtjanst@sanomautbildning.se
Besöksadress: Alströmergatan 12
Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här