Gymnasiereformen Gy25 – det här händer

Från höstterminen 2025 gäller Gy25 för gymnasiet, anpassade gymnasieskolan och delar av Komvux. Här har vi samlat viktig information om hur det påverkar dig och hur vi anpassar våra läromedel efter den nya reformen.

Vad innebär den nya gymnasiereformen, Gy25?

1 juli 2025 införs nya ämnesplaner för gymnasiet. Den största skillnaden med de nya ämnesplanerna är att ämnesbetyg införs. Ämnesbetygsreformen innebär att eleverna får ämnesbetyg i gymnasiet i stället för kursbetyg och de nya ämnesplanerna anpassas efter det.

Varför införs ämnesbetyg i gymnasiet?

Syftet med ämnesbetyg är enligt Skolverket att eleven ska få längre tid att kunna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Det kommer även att underlätta för läraren då det blir lättare att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.

Vilka elever påverkas av Gy25?

De nya ämnesplanerna för gymnasiet gäller från 1 juli 2025 och elever som börjar studera efter det kommer att följa de nya ämnesplanerna. Elever som redan hunnit börja sin gymnasieutbildning läser klart enligt de nuvarande ämnesplanerna och får kursbetyg. Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.

Kan jag använda mina gamla läromedel?

I och med nya gymnasiereformen uppdateras innehållet i alla ämnen och det kommer också att finnas helt nya ämnen. Arbetet med revideringar och nyutgivning är just nu i full gång. I vissa fall kommer förändringarna att innebära sparsamma revideringar medan vi i andra fall väljer att skapa helt nya upplagor eller nya läromedel.

Fråga ett proffs

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och kan guida dig på telefon eller besöka din skola. Kontakta våra kundansvariga för att få rådgivning om läromedel i skolan.

Boka rådgivning

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration