Evenemang

Här listas kommande evenemang. Filtrera resultatet genom att välja segment.

 • Fortbildning för dig som undervisar i matematik

  Datum:

  Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

 • Forum om nyanlända elever

  Datum:

  Årets konferens om nyanlända elever för lärare och pedagoger. Ta del av prisbelönta språkutvecklande insatser som utvecklat nyanlända elevers lärande. Förbättra förutsättningarna för ökad delaktighet i klassrummets sociala sammanhang. Få konkreta klassrumstips med utgångspunkt i styrdokumenten, arbetslaget och elevernas erfarenheter. Förankra ett helhetstänk i lärarlaget och skapa en röd tråd i hela undervisningen.

 • En god start i förskoleklass

  Datum:

  Samtidigt som förskoleklassen firar 20 år som skolform har den blivit obligatorisk och behåller sin viktiga roll som brygga mellan förskola och skola. Som pedagog i förskoleklass spelar du en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för lärande och se till att sexåringarnas första möte med skolan blir så bra som möjligt. Välkommen till två dagar med fokus på det viktiga året i förskoleklassen!

 • Rättmingel 2019

  Datum:

  Välkommen till Rättmingel!

  Onsdag den 6 februari 2019 bjuder vi in till Rättmingel i Stockholm. Välkommen att lyssna på författarna till de olika böckerna i Rättserien, när de går igenom nyheter för 2019. Vi kommer även ha en föreläsning om boken GDPR/Dataskyddsförordningen - Förstå och tillämpa i praktiken!

 • Mittlärande i Sundsvall

  Datum:
Visar 1-5 av 27 Visa 5 till