Evenemang

Här kan du se alla event och webbinarier som vi anordnar eller deltar i. Du kan filtrera genom att välja det område som du är intresserad av.

  • Webbinarieserie distansundervisning

    Datum:

    I denna webbinarieserie om distansundervisning i tre delar föreläser lärarna och författarna Charlotta Granath och Emelie Hahn om bedömning, internationalisering och skolans demokratiuppdrag. Du får konkreta tips och råd kring arbetssätt och metoder, får ta del av exempel från Emelies och Charlottas undervisning i grund- respektive gymnasieskolan och får lyssna till tips och råd från flera lärare och skolledare.

  • Digital release och kunskapskväll

    Datum:

    Ett av skolans viktigaste uppdrag är att hjälpa eleverna att möta och vara aktiva medskapare av den värld de lever i – både lokalt, nationellt och globalt. Hur kan du som lärare få in världen i klassrummet och stärka elevernas medskapande, både analogt och digitalt så att undervisningen blir viktig på riktigt?