Läromedel i NO

Här hittar du våra läromedel för naturorienterande ämnen för åk 4-9, samt för gymnasiet och vuxenutbildning!

Inom naturorienterande ämnen erbjuder vi läromedel i biologi, fysik och kemi. Många av våra läromedel i NO hittar du i såväl digitalt som tryckt format.

Mellanstadiet (åk 4-6)

För våra läromedel i NO för mellanstadiet hittar du Koll på NO, ett läromedel som ger eleverna grundkunskap i ämnena biologi, fysik och kemi, samt väcker deras intresse och nyfikenhet på att förstå mer om sin omgivning och sig själva. I Koll på NO får eleverna en grundläggande förståelse för naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier på ett pedagogiskt sätt. Koll på NO har även digital färdighetsträning för eleverna i Bingel. Koll på NO finns även i helt digitalt format på vår plattform Kampus för de som föredrar detta arbetssätt. I Kampus kan eleverna hitta ordförklaringar kopplade till respektive kapitel, samt du som lärare hitta en lärarhandledning med interaktiva genomgångar och övningsuppgifter för eleverna.

Högstadiet (åk 7-9)

Bland våra läromedel i NO för högstadiet hittar du böcker såsom den populära läromedelsserien NO Direkt. Serien är uppdelad efter huvudområdena i naturvetenskap, där du hittar: Fysik Direkt, Kemi Direkt och Biologi Direkt. Serien NO Direkt finns både tillgänglig i tryckt form och helt digitalt format. De digitala versionerna av NO-böcker för åk 7-9 omfattar interaktiva övningsuppgifter, filmer och animeringar för eleven. Du som lärare hittar även en lärarguide, med stöd och tips kopplat till böckerna för läromedelsserien.

Gymnasiet & vuxenutbildning

Våra läromedel i naturvetenskap för gymnasiet och vuxenutbildning innefattar en ny upplaga av vår uppskattade serie Naturkunskap som finns både som fysisk serie och onlinebok. Naturkunskapsserien har stort fokus på hållbar utveckling och klimatfrågor och de engagerande texterna får ämnet att bli spännande och angeläget för eleverna. Det medföljer även lärarmaterial till läromedelsserien, där du som lärare får inspiration och förslag på laborationer och övningsuppgifterna kopplat till böckernas innehåll. Utöver Naturkunskap erbjuder vi NO-böckerna Astronomi samt Biologi Campus.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration