Kampus - en plattform för digitala läromedel

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. I Kampus faller alla bitar på plats.

Tre starka skäl för att använda Kampus!

Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna.

Du kan forma innehållet så att det passar dig och dina elever.

Du skapar engagerande undervisning.

tom_bild.png

Vilka läromedel kan du jobba med i Kampus?

Du kan arbeta med digitala läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Kampus och vi fyller successivt på med nya titlar. Sedan augusti 2020 återfinns även alla våra onlineböcker i Kampus.

Se alla läromedel som du kan arbeta med i Kampusplattformen här!

Kampus-BooksSprak-700x255px.jpg

tom_bild.png

Så jobbar du med dina digitala läromedel i Kampus

Digitala läromedel i Kampus kombinerat med tryckta läromedel

Det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller som elev föredrar att läsa i den tryckta boken kan man å andra sidan välja att göra övningarna i Kampus. Kombinationerna och möjligheterna är helt upp till dig!

Riktigt bra planeringsverktyg

Med hjälp av planeringsverktyget i Kampus väljer du vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till eget material.

Utifrån din planering får lektionen sin utvalda struktur och eleverna ser tydligt vad ni ska arbeta med och vad som förväntas av dem. Du som lärare kan även skapa uppgiftspaket som kan användas under lektionerna eller som läxor. Du bestämmer!

Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller för en enskild elev. Därigenom kan du tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

tom_bild.png

Behöver du hjälp med dina digitala läromedel?

Har du inte arbetat med digitala läromedel? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss på support@sanomautbildning.se eller 08-587 642 30. Du kan också boka rådgivning, så kommer vi ut till dig och din skola och presenterar våra digitala läromedel. Det gåt också bra att boka ett digitalt möte.