Läromedel i engelska

Här hittar du hela vårt utbud av läromedel i engelska.

Våra läromedel i engelska

Vårt utbud av engelska läromedel inkluderar dels läroböcker på engelska, men även digitala läromedel. Många av våra populära läromedel finns i heldigitala versioner på vår digitala plattform Kampus.

Lågstadiet (Åk F-3)

För årskurs F-3 erbjuder vi läromedel i engelska såsom Champ F-3 och New Whats up? F-3. Till båda serierna finns Lärarstöd Digital som är ett digitalt stöd till läromedlets tryckta böcker och består av flera digitala produkter, såsom elevböcker och lärarguider/lärarhandledningar. Vi erbjuder ett stort utbud av engelskläroböcker för lågstadiet så att du ska kunna anpassa lärandeprocessen efter dina egna önskemål och behov!

Mellanstadiet (Åk 4-6)

I vårt utbud av läromedel i engelska för årskurs 4-6 hittar du läroböcker som Champ 4-6, New What’s up? och många fler! Flera av läromedlen finns som digitala läromedel för mellanstadiet. Våra digitala läromedel möjliggör för eleverna att göra språkutvecklande övningsuppgifter, där de både får möjligheten att läsa, tala, lyssna och skriva för olika ändamål. Många av våra engelska läromedel för mellanstadiet finns även i Övningsmästaren, en digital portal för olika övningar såsom hörövningar, ordträning och begreppsträning.

Högstadiet (Åk 7-9)

Vi har ett ett stort utbud av läromedel i engelska, både digitala läromedel, tryckta läromedel och paket för högstadiet. Vi erbjuder populära läroböcker såsom serien Awesome, Boost Your English och många fler! I Brilliant, vårt nyaste läromedel i engelska för högstadiet, får eleverna ett läromedel med tydlig struktur och övningar på olika nivåer. Utbudet inkluderar även engelska läroböcker i Whats up?-serien, där du som lärare får möjlighet att variera och individualisera lektionerna. Många av våra tryckta läromedel för högstadiet finns även i digitalt format i Kampus.

Gymnasiet & vuxenutbildning

Våra läromedel i engelska för gymnasiet och vuxenutbildning innefattar populära läromedel som A good read, Den engelska grammatiken och många fler. I vårt utbud för läromedel i engelska hittar du språkutvecklande läsning, övningar och uppgifter för eleverna, för att få en så givande och utvecklande lärandeprocess som möjligt!

Digitala läromedel i engelska

Vi erbjuder flera digitala läromedel i engelska för elever från årskurs F-3 upp till högstadiet och gymnasiet!

Lärarstöd digital är ett digitalt alternativ i engelska för dig som lärare för årskurs F-3, där du hittar Champ F-3. Plattformen agerar som ett stöd till de tryckta läromedlen som du kan ta hjälp av i din undervisning i engelska i form av lärarhandledningar och guider. Du kan även nyttja verktygen som kommer med plattformen, där du har möjlighet att använda ritverktyg direkt i boken, spela upp ljudfiler, videomaterial och mycket mer!

I plattformen Kampus hittar du digitala läromedel i engelska såsom Champ Digital, som riktar sig till åk 4-6. Champ Digital är en heldigital version av Champ-serien, som väcker engagemang hos eleverna genom interaktiva övningar, som dessutom är självrättande. Som lärare får du en tydlig översikt över elevernas lärande och resultat, samt möjligheten att anpassa din undervisning baserat på elevernas progression.

Digitala läromedel i engelska, och alla moderna språk för den delen, öppnar upp för ett interaktivt lärande, och är ett värdefullt komplement till de mer traditionella böckerna. Här kan du läsa mer om alla våra digitala läromedel!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration