Biologi Direkt

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela nya Biologi Direkt som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 - Livets former 

Livets former - sid 2
Livets former - sid 3
Biologi - läran om livet - sid 4
Vad är liv? - sid 5
Levande organismer består av celler - sid 6
Levande organismer har DNA - sid 7
Art, släkte och familj - sid 8
Blåbär, lingon och ripbär - sid 9
Djur - sid 10
Djurens liv och former - sid 11
Ryggradslösa djur - sid 12
Växelvarma djur - sid 13
Yttre befruktning - sid 14
Ryggradsdjur på land - sid 15
Nässeldjur - sid 16
Ringmaskar - sid 17
Daggmaskar lever i jorden - sid 18
Blötdjur - sid 19
Snäckor har ett vridet skal - sid 20
Kan blötdjur tänka? - sid 21
Leddjur - sid 22
Först i hav och därefter på land - sid 23
Insekter - sid 24
Insekter har fasettögon - sid 25
Spindeldjur - sid 26
Kvalster och skorpioner - sid 27
Kräftdjur - sid 28
Tagghudingar - sid 29
Fiskar - sid 30
Fiskarna var de första ryggradsdjuren - sid 31
Fiskar andas med gälar - sid 32
Bra syn, lukt och känsel - sid 33
Groddjur - sid 34
Grodor och paddor saknar svans - sid 35
Groddjurens livsmiljö - sid 36
Kräldjur - sid 37
Sköldpaddor - sid 38
Sveriges ormar och ödlor är unika - sid 39
Fåglar - sid 40
Kropp anpassad för att flyga - sid 41
Lövsångare och bofink vanligast - sid 42
Ugglor är nattens tysta jägare - sid 43
Däggdjur - sid 44
Stor hjärna och ett fåtal ungar - sid 45
Nordens däggdjur är anpassade för vinter - sid 46
Moderkaksdjuren är mest framgångsrika - sid 47
Pungdjuren bär ungen i en påse på magen - sid 48
Sammanfattning 1:1 - sid 49
Plussidor Svampdjur - sid 50
Plussidor Fåglar flyttar - sid 51
Plussidor Dinosaurier - sid 52
Plussidor Skräckinjagande monster på land - sid 53
Uppslaget 1:1 - sid 54
Uppslaget 1:1 - sid 55
Svampar och lavar - sid 56
Svampar - sid 57
Svamp i bröd och medicin - sid 58
Svampar som samarbetar med träd - sid 59
Lavar - sid 60
Svamp och alg blir en lav - sid 61
Växter - sid 62
Växter är gröna - sid 63
Växtcellen har cellvägg och klorofyll - sid 64
Fotosyntesen sker i bladen - sid 65
Klyvöppningarna reglerar avdunstningen - sid 66
Stjälken ger stadga och rötterna ger fäste - sid 67
Sporväxter - sid 68
Ormbunksväxter - sid 69
Fröväxter - sid 70
Örter - sid 71
Pollinering - sid 72
Pollinering med djur - sid 73
Spridning av frön och frukter - sid 74
Fröet - sid 75
Urdjur och alger - sid 76
Urdjur - sid 77
Urdjur, som inte är djur - sid 78
Alger - sid 79
Gröna, bruna och röda alger - sid 80
Planktonalger ger oss syre - sid 81
Bakterier, arkéer och virus - sid 82
Bakterier - sid 83
Människans nyttiga bakterier - sid 84
Arkéer - sid 85
Virus - sid 86
Sammanfattning 1:2 - sid 87
Plussidor Lummer och fräkenväxter - sid 88
Plussidor Penicillin kommer från en svamp - sid 89
Plussidor Nyttiga bakterier - sid 90
Plussidor Nyttiga bakterier - sid 91
Uppslaget 1:2 - sid 92
Uppslaget 1:2 - sid 93

Kapitel 2 - Samspel

Samspel - sid 94
Samspel - sid 95
Fotosyntes och cellandning - sid 96
Som används vid cellandningen och tillväxt - sid 97
Djur och svampar har cellandning men inte fotosyntes - sid 98
Äta och ätas - sid 99
Näringskedja - sid 100
Näringspyramid - sid 101
Parasiter - sid 102
Försvar - sid 103
Kamouflage och mimikry - sid 104
Konkurrens och samarbete - sid 105
Växter konkurrerar om ljus och vatten - sid 106
Djur har ofta revir - sid 107
Samarbete - sid 108
Flock med ledare - sid 109
Symbios är nära samarbete mellan olika arter - sid 110
Sammanfattning 2 - sid 111
Plussidor Arterna är anpassade till sin miljö - sid 112
Plussidor Konkurrens och samspel skapar nischer - sid 113
Plussidor Anpassning föder framgång och mångfald - sid 114
Plussidor Tänkande djur - sid 115
Uppslaget 2 - sid 116
Uppslaget 2 - sid 117

Kapitel 3 - Människan

Människan - sid 118
Människan - sid 119
Cell, vävnad, organ och organsystem - sid 120
Cell - sid 121
Vävnad - sid 122
Organsystem - sid 123
Försvar - sid 124
Fortplantning - sid 125
Hud, muskler och skelett - sid 126
Hud - sid 127
Överhuden består av förhornade celler - sid 128
Läderhuden består av bindvävnad - sid 129
Underhuden består av fettceller - sid 130
Muskler - sid 131
Alla muskler kan dra ihop sig - sid 132
Muskelceller är långa fibrer i buntar - sid 133
Långsamma och snabba muskelfibrer - sid 134
Skelettmuskler - sid 135
Skelett - sid 136
Skelettet ger stadga och skydd - sid 137
Lederna ger rörlighet - sid 138
Fysisk aktivitet skapar hälsa - sid 139
Sammanfattning 3:1 - sid 140
Plussidor Stamceller - sid 141
Plussidor Hur vet musklerna vad vi tränar? - sid 142
Plussidor Skelettbenen består av bark och märg - sid 143
Uppslaget 3:1 - sid 144
Uppslaget 3:1 - sid 145
Föda, matspjälkning, transport och försvar - sid 146
Föda - sid 147
Kolhydrater - sid 148
Fetter - sid 149
Vitaminer - sid 150
Mångsidig mat är bra mat - sid 151
Banta - sid 152
Matspjälkning - sid 153
I munnen tuggas maten - sid 154
Magsäcken tillverkar magsaft - sid 155
Levern tillverkar galla - sid 156
Tjocktarmen tar upp vatten och salter - sid 157
Transport - sid 158
Luftvägar fuktar, värmer och renar luften - sid 159
Flimmerhåren skyddar lungorna - sid 160
Blodomlopp - sid 161
Hjärtat har fyra rum - sid 162
Hjärtats slag - sid 163
Artärer och vener - sid 164
Blodets resa genom kroppen - sid 165
Blodet består av blodplasma och blodkroppar - sid 166
Blodplättar och proteiner levrar blodet - sid 167
Utsöndring - sid 168
Försvar - sid 169
Den tredje försvarslinjen - immunförsvaret - sid 170
Allergi - sid 171
Sammanfattning 3:2 - sid 172
Sammanfattning 3:2 - sid 173
Plussidor Födan sönderdelas i hela matspjälkningskanalen - sid 174
Plussidor Vegetarian och vegan - sid 175
Plussidor Blodgrupper - sid 176
Blodtransfusion - sid 177
Plussidor Njurarna återvinner det mesta av vätskan - sid 178
Plussidor Njurarna påverkar blodtrycket och blodvärdet - sid 179
Uppslaget 3:2 - sid 180
Uppslaget 3:2 - sid 181
Sinnesorgan, nervsystem, hjärna och hormoner - sid 182
Sinnesorgan - sid 183
Syn - sid 184
Näthinnan har tappar och stavar - sid 185
Gula fläcken och blinda fläcken - sid 186
Ögat måste skyddas - sid 187
Hörsel - sid 188
Innerörat - sid 189
Smak och lukt - sid 190
Dofter ger starka minnen - sid 191
Känsel - sid 192
Fler sinnen - sid 193
Nervsystem - sid 194
Nervcellerna är lika hos människa och råtta - sid 195
Nervcellen - sid 196
Reflexer sker automatiskt - sid 197
Hjärna - sid 198
Hjärnan har olika centra som samarbetar - sid 199
Hjärnan vilar aldrig - sid 200
Minne och inlärning - sid 201
Hormoner - sid 202
Hypofysen är hormonsystemets ledare - sid 203
Bukspottkörteln styr blodsockerhalten - sid 204
Njurarna påverkar blodtryck och röda blodkroppar - sid 205
Sammanfattning 3:3 - sid 206
Sammanfattning 3:3 - sid 207
Plussidor Två ögon ger djup i bilden - sid 208
Plussidor Två ägon ger djup i bilden - sid 209
Plussidor Balanssinnet - sid 210
Plussidor Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet - sid 211
Uppslaget 3:3 - sid 212
Uppslaget 3:3 - sid 213


Kapitel 4 - Ditt liv

Ditt liv - sid 214
Ditt liv - sid 215
Sex och samlevnad - sid 216
Könsorganen - sid 217
Kvinnans inre könsorgan - sid 218
Mannens yttre könsorgan - sid 219
Testiklarna - sid 220
Puberteten - sid 221
De tidiga tonåren - spännande och ofta jobbiga - sid 222
Puberteten hos killar - sid 223
Menstruationscykeln - sid 224
Dag 6-13 - sid 225
Sex - sid 226
Att vara tillsammans - sid 227
Upphetsning och orgasm - sid 228
Sexuell jämställdhet - sid 229
Sex har flera ansikten - sid 230
Homosexualitet i Sverige och världen - sid 231
Befruktning, graviditet och förlossning - sid 232
Befruktningen - sid 233
Fosterutvecklingen - sid 234
Förlossningen - sid 235
Preventivmedel - sid 236
Andra preventivmedel - sid 237
Könssjukdomar - sexuellt överförbara infektioner - sid 238
Klamydia - sid 239
Gonorré - sid 240
Hiv och aids - sid 241
Pornografi, prostitution och sexuellt våld - sid 242
Prostitution och trafficking - sid 243
Sammanfattning 4:1 - sid 244
Sammanfattning 4:1 - sid 245
Plussidor Ofrivillig barnlöshet - sid 246
Plussidor Adoption - sid 247
Plussidor HIV - sid 248
Plussidor Aids - sid 249
Uppslaget 4:1 - sid 250
Uppslaget 4:1 - sid 251
Liv i balans - sid 252
Tonårskrisen - sid 253
Ätstörningar - anorexi och bulimi - sid 254
Dopning - anabola steroider - sid 255
Droger - sid 256
Konstgjord belöning som skadar - sid 257
Tobak - sid 258
Hela kroppen skadas - sid 259
Att sluta röka lönar sig - sid 260
Sniffning och boffning - sid 261
Alkohol - sid 262
Omdömet försvinner - sid 263
Alkohol förstör livet - sid 264
Narkotika - sid 265
Morfin och heroin - sid 266
Amfetamin och kokain - sid 267
Droger på nätet - sid 268
Livets gång - sid 269
Livets rytmer - sid 270
Månadsrytmer och årstider - sid 271
Kroppen i vardagen - sid 272
Kroppen i vardagen - sid 273
Extrema situationer - sid 274
Dykning - sid 275
Åldrande - sid 276
Döden - sid 277
Sammanfattning 4:2 - sid 278
Plussidor Anorexi och bulimi - sid 279
Plussidor Håll, hicka, klåda och kramp - sid 280
Stress och livskriser - sid 281
Uppslaget 4:2 - sid 282
Uppslaget 4:2 - sid 283


Kapitel 5 - Cellen och arvet

 


Cellen och arvet - sid 284
Cellen och arvet - sid 285
Cellen - sid 286
Celler vilar aldrig - sid 287
Cellens byggnad - sid 288
Kromosom, DNA och gen - sid 289
Vanlig celldelning - sid 290
Från största till minsta - sid 291
Genetik - ärftlighet - sid 292
Könscellerna - sid 293
Flicka eller pojke - sid 294
Tvillingar eller fler - sid 295
Dominanta och vikande gener - sid 296
Egenskaper styrs av många gener - sid 297
Antalet kromosomer är inte alltid 46 - sid 298
Mutationer - sid 299
Samspel mellan arv och miljö - sid 300
Sammanfattning 5 - sid 301
Plussidor Den genetiska koden - sid 302
Plussidor Proteintillverkningen i cellen - sid 303
Plussidor Vad skiljer dig från chimpanser? - sid 304
Plussidor Generna styr fosterutvecklingen - sid 305
Uppslaget 5 - sid 306
Uppslaget 5 - sid 307

Kapitel 6 - Evolution - Livets utveckling

Evolution - livets utveckling - sid 308
Evolution - livets utveckling - sid 309
Evolution är förändring - sid 310
Dinosaurierna dog ut medan däggdjuren anpassade sig - sid 311
Sexuellt urval - sid 312
Det är generna som ärvs - sid 313
Samarbete kan löna sig - sid 314
Evolutionen pågår ständigt och utan syfte - sid 315
Bevis för evolutionen - sid 316
Fossil berättar om livets utveckling - sid 317
Arter förändras - sid 318
DNA-tekniken - sid 319
Livets utveckling på jorden - sid 320
Livets utveckling - sid 321
Liv på land och i luften - sid 322
Människans utveckling - sid 323
Det har funnits flera arter av människa - sid 324
Hjärnan utvecklades hos ryggradsdjuren - sid 325
Språket och själen skapar kulturen - sid 326
Sammanfattning 6 - sid 327
Plussidor Neandertalmänniskan - Homo neanderthalensis - sid 328
Plussidor Liv på andra planeter - sid 329
Uppslaget 6 - sid 330
Uppslaget 6 - sid 331

Kapitel 7 - Bioteknik

Bioteknik - sid 332
Bioteknik - sid 333
Vad är bioteknik? - sid 334
Växt- och djurförädling är inte bioteknik - sid 335
Bioteknik och genteknik - sid 336
Bioteknik i människans tjänst - sid 337
Skog och miljö - sid 338
Vaccin - sid 339
Läkemedel - sid 340
Transplantation - sid 341
DNA- och fosterdiagnostik - sid 342
Sammanfattning 7 - sid 343
Plussidor Kloning av växter och djur - sid 344
Plussidor Genterapi - sid 345
Uppslaget 7 - sid 346
Uppslaget 7 - sid 347

Kapitel 8 - Ekologi och hållbarhet
 

Ekologi och hållbarhet - sid 348
Ekologi och hållbarhet - sid 349
Ett begränsat jordklot - sid 350
Solen är grunden till allt liv - sid 351
Allting sprider sig ... - sid 352
Alla ämnen går runt i kretslopp - sid 353
Ekosystem - sid 354
Människan är beroende av ekosystemets tjänster - sid 355
Ekosystem förändras med tiden - sid 356
Skogar - sid 357
Hållbart skogsbruk bevarar skogen som ekosystem - sid 358
Intensivt skogsbruk hotar många organismer - sid 359
Sjöar och våtmarker - sid 360
Slättsjön är näringsrik - sid 361
Hav - sid 362
Östersjön är unik - sid 363
En hållbar framtid - sid 364
Människan påverkar ekosystemen ... - sid 365
Förstärkt växthuseffekt leder till ökande temperatur ... - sid 366
... vilket ger ett ändrat klimat - sid 367
Främmande ämnen anrikas - sid 368
Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid - sid 369
Vi måste följa spelreglerna - sid 370
Försiktighetsprincipen - sid 371
Sammanfattning 8 - sid 372
Sammanfattning 8 - sid 373
Plussidor Tropisk regnskog - en grön och fuktdrypande värld - sid 374
Plussidor Tropisk regnskog - en grön och fuktdrypande värld - sid 375
Plussidor Fjäll - sid 376
Plussidor Vilda grannar i staden - sid 377
Plussidor Det öppna landskapet - sid 378
Plussidor Utmaningar som ger möjligheter - sid 379
Plussidor Människan påverkar sjöarna ... - sid 380
Plussidor Myren är en värdefull resurs - sid 381
Plussidor Varmare klimat hotar fjällräven - sid 382
Plussidor Energi utan koldioxidutsläpp, går det? - sid 383
Uppslaget 8 - sid 384
Uppslaget 8 - sid 385

   
Biologi Direkt - ny upplaga
Biologi Direkt - ny upplaga
ISBN: 62297640 Pris: 335kr
+ -
Köp
Biologi Direkt onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351666 Pris:
+ -
Köp
Biologi Direkt Lärarmaterial online (pdf) - ny upplaga
ISBN: 52309223 Pris:
+ -
Köp
Biologi Direkt digital (elevlicens) 1 år
ISBN: 52344231 Pris:
+ -
Köp
Biologi Direkt digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344248 Pris:
+ -
Köp
Biologi Direkt elevpaket, 1 ex. Grundbok + 1 ex. digital elevlicens 1 år
ISBN: 52350560 Pris: 355kr Utkommer: 2018-08-20
+ -
Köp

NO digitalt paket åk 6-9

NO digitalt paket innehåller en elevlicens av respektive Biologi Direkt, Kemi Direkt och Fysik Direkt och gäller i ett år.

Läs mer

Sanoma Utbildning digital

För dig som beställer våra nya digitala läromedel, observera att du måste beställa en lärarlicens per produkt för att kunna administrera dina elevlicenser.

Se inspelade webbinarier om våra digitala läromedel

NO-Direkt digital, Awesome 7 digital och Prio Matematik 7 digital.

Se filmer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75

Redaktionen tipsar

Kemi Direkt ny upplaga