Digitala läromedel för gymnasiet och vuxenutbildning

För dig som undervisar på gymnasiet erbjuder vi alla våra läromedel som onlineböcker. Vi har även på gång titlar i digital version i vår nya plattform Kampus. I vår kostnadsfria webbportal Övningsmästaren har dina elever tillgång till ljudfiler, ordträning och andra extraövningar till våra läromedel i engelska, moderna språk, sfi och matematik.

Kampus-BooksGy-700x255px.jpg

I Kampus får du samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna. Här finns också möjlighet att med vårt planeringsverktyg sätt ihop innehållet så det passar dig och dina elever. Du kan även lägga till eget material och skapa uppgiftspaket. Från lärarvyn ser dy hur det går för så väl din klass som för en enskild elev. Genom våra läromedel i Kampus får du många nya möjligheter i klassrummet!

Titlar i Kampus i dag:

Följande vårdtitar utkommer i Kampus 15 juni:

  • Social Omsorg 1
  • Omvårdnad 1
  • Psykiatri 1 upplaga 3
  • Mänskligt - Psykologi 2

OvningsmastarenGy-700x255px.jpg

I Övningsmästarenfinns ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning till flera av våra läromedel i moderna språk, svenska och matematik.

SU-OnlinebockerGy-700x255px.jpg

Våra onlineböcker är en kopia av den tryckta boken (bok bakom glas) och innehåller oftast ljud och en anteckningsfunktion. Läromedel som finns som onlineböcker har en symbol med en datorskärm med en bok på. Håll utkik!