Rättserien 2023

Om serien

Med hela Rättserien har du koll på lagar, regler och nyheter inom ditt område. Välj den lösning som passar dig. Rättserien är tänkt att vägleda dig i din yrkesroll, och fungera som ett referensverk. Böckerna är skrivna av experter inom respektive område.