Rena Rama Forntiden, upplaga 1

Om serien

Rena Rama Forntiden är ett läromedel som har forntiden i fokus. Här får du och dina elever både fakta, arbetsmaterial och inspiration att upptäcka forntiden på ett nytt sätt. Läromedlet passar årskurs 2 och 3.