Adventskoden

Nu har nedräkningen till jul börjat! Med hjälp av Adventskoden får du juliga tips med programmering till din matematikundervisning.

Varje söndag i december publicerar vi en kortare elevaktivitet som kan användas direkt i klassrummet. Beroende på elevernas förkunskaper kan aktiviteten användas som en kort introduktionsuppgift eller som arbetsuppgift under en eller flera lektioner. Det kan underlätta om du har tillgång till häftet Räkna med kod, men aktiviteterna är även anpassade så att de går att lösa utan.

Ladda ner Adventskoden 4 här!

Ladda ner Adventskoden 3 här!

Ladda ner Adventskoden 2 här!

Ladda ner Adventskoden 1 här!