Lgr22 - det som gäller

Från hösten 2022 gäller den reviderade läroplanen, Lgr22, för alla årskurser i grundskolan.
Vet du vad som gäller för ditt läromedel?

Så här har vi anpassat oss!

Vi på Sanoma Utbildning har arbetat idogt och i nära samarbete med Skolverket för att se till att du tryggt ska kunna fortsätta att arbeta med ditt befintliga läromedel från oss. Alla nytillkomna läromedel följer naturligtvis Lgr22 och befintliga läromedel har reviderats i enlighet med nya formuleringar i läroplanen eller kan fortsätta att användas med eventuellt kompletterande material.

Årskurs 1-3

Här hittar du våra läromedel för lågstadiet i matematik, svenska och engelska som följer Lgr22 eller kan användas med kompletterande material.

Läromedel åk 1-3 Lgr22

Årskurs 4-6

Här hittar du våra läromedel för mellanstadiet i ämnena matematik och naturkunskap, svenska, engelska, so och moderna språk. Samtliga följer Lgr22 eller kan användas med kompletterande material.

Läromedel åk 4-6 Lgr22

Årskurs 7-9

Här hittar du våra läromedel för högstadiet i matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska samt moderna språk. Dessa titlar följer Lgr22 eller kan användas med kompletterande material.

Läromedel åk 7-9 Lgr22

Lgr22 - i stora drag

Ämnets karaktär lyfts fram tydligare
Syftet och det centrala innehållet i kursplanerna har fått ett tydligare fokus. Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. I vissa kursplaner har omfattningen setts över.

Progressionen mellan stadierna blir tydligare
De grundläggande kunskaperna för framförallt de lägre årskurserna stärks i kursplanerna. Successivt introduceras mer komplexa sammanhang.

Kunskapskraven byter namn till betygskriterier och blir mindre detaljerade
De nya betygskriterierna ska vara ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. Betygskriterierna följer samma upplägg som tidigare men blir mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Betygsskalan är densamma som tidigare.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration