Förändringsprincipen

Pär Lager och Bobo Af Ekenstam har skrivit boken Förändringsprincipen där du får du veta hur det går till att hitta bristerna och skapa lösningarna. För att lyckas krävs det att inte bara ledaren, utan varje medarbetare är delaktig i förändringsarbetet. Det gäller att skapa en kultur.

Den kraftigt ökande förändringshastigheten måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen för organisationer är att klara av ett alltmer krävande förändringsarbete. Problemet är dåligt fungerande omvärldsanalys. Lösningen är att skapa en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys.

För att överleva och utvecklas måste alla organisationer förändras i takt med sin omvärld. Då krävs både ökad kunskap om världen utanför och förstärkt förmåga att omsätta den kunskapen i konkreta förändringar. Men när två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas krävs nytänkande.

– Vi ser att arbetet med omvärldsanalys i organisationer helt enkelt inte fungerar. I dagens snabba förändringstempo går det inte att bara springa snabbt, man måste veta ”varför” och åt vilken håll man ska springa för att lyckas, säger författarna Bobo af Ekenstam och Pär Lager.

Förändringsprincipen grundar sig på författarnas unika erfarenhet från omvärldsanalys och ledarskap, andra ledares erfarenheter samt aktuell forskning. Författarna presenterar sex framgångsfaktorer, modeller, case och praktiska tips på hur organisationer radikalt kan förstärka sin förändringsförmåga.

– Nyckeln ligger i att involvera alla medarbetare, att aptera allas selektiva perception. Att skapa en medvetenhet för behovet av förändring och ett intresse för omvärldsanalys sker genom att införa planerade förändringar, ett koncept som presenteras i boken. Tiden är förbi när endast chefer kan leda arbetet med omvärldsanalys och förändring, säger författarna.

Boken vänder sig främst till ledare och beslutsfattare i organisationer, men är tänkt att sättas i händerna på alla medarbetare, för att gemensamt lägga grunden för en kultur av förändring och omvärldsanalys.

Författarna har unik erfarenhet av omvärldsanalys och ledarskap. Pär Lager har haft en rad höga ledarposter för t.ex. Berghs School of Communication, Svenska Spel och Regeringskansliet och är i dag styrelseordförande i flera ledande organisationer. Bobo af Ekenstam är en av Sveriges ledande experter inom omvärldsanalys och har de senaste 30 åren arbetat som utbildare och rådgivare inom området. Bobo är vd för Docere AB som bland annat driver Buzzter, Sveriges ledande sajt för trendspaning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration