Det är en lättnad att ha ett läromedel

I Läromedelsförfattarnas rapport Rätten till kunskap framkommer att 86 procent av lärarna inte kan köpa in de läromedel eleverna behöver. Dessutom råder det stora skillnader i hur mycket pengar olika kommuner lägger på läromedel, vilket även bekräftas i Läromedelsföretagens statistik. Vi kan inte nog påpeka vikten av kvalitativa läromedel, vad de ger och vad de gör för såväl lärare som elever dagligen. I och med pågående utredning hoppas vi innerligt att regeringen lyckas stärka tillgången till läromedel - för alla.

Senaste tidens debatt uppmärksammar oss gång på gång vilka konsekvenser avsaknad av läromedel medför. Bristen på pengar är den grundläggande orsaken och skapar en ojämlikhet mellan skolor. Mitt i det här står lärarna vars uppdrag är att bedriva en kvalitativ och framgångsrik undervisning trots, för många, orimliga förutsättningar. Det skapar merarbete och frustration.

Helt utan eller med endast tillgång till äldre läromedel behöver många lärare idag ta fram sitt eget undervisningsmaterial. I praktiken innebär det ett betydande arbete med att leta fram aktuellt innehåll, genomsöka de läromedel som finns till hands på skolan och uppmärksamma eventuella felaktigheter samt säkerställa att det uppfyller den senaste läroplanen och kursplanerna. Vi hör alla om en ohållbar situation, långt ifrån en lättnad för lärarna.

christer carlberg sanoma utbildning.png
Christer Carlberg

Vi på Sanoma Utbildning tar fram läromedel som alltid är väl utprövade, anpassade till aktuell kursplan och har ett lustfyllt och engagerat innehåll. Med vårt starka lärarstöd står vi för en inkluderande undervisning där mångfald har en naturlig plats.

Vi anser att lärarna ska ges möjlighet att välja mellan tryckt och digitalt, eller välja både och. Oavsett format ser vi till att alla våra läromedel ger läraren inspiration, vägledning och sparar värdefull tid. Att de är en lättnad för läraren.

Jag blir djupt oroad av bristen på läromedel i skolorna. Vårt uppdrag är och kommer alltid att vara att ta fram läromedel som ger stöd till lärarna så att de i sin tur kan vägleda och främja elevernas lärande. Det kommer vi aldrig att ge avkall på.

Christer Carlberg, VD Sanoma Utbildning

Vår utgivning

Vår utgivning sträcker sig från förskolan, hela vägen upp till universitet, högskola och näringsliv. Här hittar du hela vår utgivning:

F–6
7–9
Gy–Vux
Högskola & Näringsliv

Vill du komma igång och jobba mer digitalt?

Hos oss kan du välja digitala läromedel med interaktiva funktioner, digitalt lärarstöd eller enklare onlineböcker som är mer som en bok bakom glas. Alla våra digitala versioner bygger på våra tryckta läromedel och finns tillgängliga i vår plattform Kampus.

Därtill har vi Bingel, som är digital färdighetsträning i de flesta ämnen för förskoleklass hela vägen upp till åk 6.

Behöver du stöd att välja läromedel?

Vi finns alltid här för dig om du önskar rådgivning kring val av läromedel, tryckta eller digitala, som kan passa just dig och din undervisning. Boka in ett möte med någon av våra kunniga kundansvariga så hjälper vi dig.

Lotta Wendt

Säljansvarig

Anna-Lena Häggström

Kundansvarig, Stockholm, Uppsala, mellersta Sverige

Pia Lindh

Kundansvarig, Malmö, södra Sverige

Annelie Bengtsson

Kundansvarig, Göteborg, norra Sverige