Dyslexihjälpmedel i skolan

Barn som har språkligt betingade inlärningssvårigheter får kämpa hårt med att höra språkljuden, avkoda bokstäver och få ihop texter till ett sammanhang. En vanlig uppskattning är att 4–8 procent av befolkningen har dyslexi. Som barn behöver dessa individer mycket hjälp och stöd. LexiaProvia från Sanoma Utbildning är ett bra dyslexihjälpmedel.

LexiaProvia har utvecklats speciellt för att kunna identifiera och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är ett unikt och väl beprövat program för läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Logopeder har deltagit i arbetet och programmen har stöd i forskningen. Tidiga versioner av programmen har funnits på svenska skolor i drygt 20 år.

LexiaProvia har ett brett användningsområde. Förutom dyslexihjälpmedel i skolan kan programmen till exempel även användas för att ge en bild av nyanlända elevers ordförråd och läs- och skrivkunskaper. Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut och innehåller flera testområden. Är du intresserad av att veta mer? Beställ LexiaProvia här!

Ett vanligt tillvägagångssätt är att testa alla elever i Provia när skolåret börjar och sedan, utifrån resultaten, rekommendera individuella uppgifter i Lexia för dem som behöver det. Varje årskurs, Fk-9, har speciella texter relaterade till årskursen. En normering visar hur en elevs resultat förhåller sig gentemot rikssnittet för elever i samma årskurs i hela Sverige. När elevens resultat är otillräckligt görs bedömningen att eleven har svårigheter med det som har testats. Övningar i Lexia, som tränar rätt moment, föreslås automatiskt.

Det välkända dyslexiprogrammet Lexia består i sin nya form av cirka 1200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Uppgifterna är roliga och mycket varierande.

Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är enkelt att följa upp resultaten. Detta är ett mycket uppskattat och bekvämt sätt för lärare att ge bra övningar till sina elever.

Dyslexihjälpmedel

LexiaProvia finns på hela 60% av svenska grundskolor. Eftersom programmen funkar som ett dyslexihjälpmedel online ges eleverna möjlighet att träna både hemma och i skolan. Det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta med de tilldelade uppgifterna under skoltid eller på fritiden.

Som dyslexihjälpmedel är LexiaProvia vanligt och väl beprövat. Speciellt viktigt är att eleverna ges möjlighet att göra bra ifrån sig så att deras självförtroende ökar. Lexia har hjälpt tusentals elever att lyckas med skolarbetet genom åren.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev