Fem lärdomar från distansundervisning

I våras fick många gymnasielärare ställa om till att undervisa på distans. En av dem var Anna Gustafsson, lärare på Drottning Blankas gymnasium i Örebro. Anna delar här med sig av fem kloka lärdomar från distansundervisning som omfattar både möjligheter och svårigheter.

#1 Upplev den digitala strukturen från ett elevperspektiv

Mycket var rörigt i början, det var ny teknik, omkullkastade planeringar, allt skulle planeras på ett nytt sätt. Samtidigt är strukturen i den digitala miljön inte alltid så självklar. Vi använde oss av olika system så som Google classroom, Google site och Schoolsoft, vilket gjorde att informationen kunde komma från lite olika ställen och det kunde dessutom vara olika strukturer och ordning i informationsflödet hos olika lärare.

Själv testade jag lite olika metoder, men landade rätt först när jag bad en kollega att logga in på min distanslektion och testa att orientera sig i lektionsupplägg, information och instruktioner som om han vore en elev. På så vis kunde vi hjälpa varandra med att se de svårigheter som eleverna möttes av och hur vi kunde förenkla strukturen och tydliggöra våra förväntningar. Tipset är alltså att försöka uppleva den digitala strukturen från ett elevperspektiv. På det viset lärde jag mig att det som kan verka tydligt och strukturerat för mig, inte alltid är det för eleverna.

#2 Uppfinn inte hjulet på nytt!

En av mina svagheter är att jag inte gärna har använt mig av färdiga läromedel, i synnerhet inte digitala. Jag skapar mina egna läromedel, skriver egna informationstexter, gör egna övningar, exempel och uppgifter och har tänkt att det blir bättre så. Men när lärmiljön ändrades så drastiskt behövde jag tänka om och skifta fokus. I den här processen upptäckte jag att digitala läromedel, tvärt emot vad jag tidigare tänkt, verkligen kunde stötta och komplettera min undervisning.

Lärdomen är att bättre utnyttja det som redan finns, att inte uppfinna hjulet på nytt. Min roll som lärare förändrades under de nya förutsättningarna och jag behövde användas på ett betydligt bättre sätt, vilket leder mig vidare till nästa punkt.

#3 Elevaktiv undervisning

För att lyckas med min undervisning så måste jag på något sätt ha elevernas fokus och uppmärksamhet. I ett vanligt klassrum har jag utvecklat metoder för att ha kontroll över vad som händer och eventuella distraktioner. När vi gick över till distansundervisning ställdes jag inför helt nya utmaningar. Det var inte ovanligt att de fortfarande låg kvar i sängen när lektionen började, eller slappade i en soffa. Helt plötsligt konkurrerade jag om uppmärksamheten med både Netflix, det varma täcket, någon kompis eller en pojk- eller flickvän som myser alldeles bredvid. Att få eleverna aktiva och fokuserade på mina lektioner blev så klart avgörande, men det har nog aldrig varit svårare!

Min lösning blev att hålla så elevaktiv undervisning som möjligt. På varje lektionspass förväntade jag mig att eleverna skulle göra olika moment, exempelvis läsa någon kort text, se ett filmklipp för att sedan diskutera i grupper, reflektera skriftligt, eller muntligt för mig. Det var under den här processen som jag insåg hur de digitala läromedlen kunde komplettera min undervisning. Jag behöver inte ha en genomgång om planekonomi, om det redan finns en tydlig text om det, med begreppsförklaringar och reflektionsfrågor. Jag kan istället användas på betydligt bättre sätt. T.ex. för att bekräfta eleverna i deras process, vilket jag tror blir extra viktigt när vi ses på distans.

Flera lärare hos oss insåg nyttan av den formativa bedömningen som vi nu upplevde att vi fick mer tid till. Antingen när vi var med i samtalen och diskussionerna som skedde i de små digitala grupprummen, eller en och en med eleverna när de reflekterade över innehåll och drog slutsatser, spekulerade i konsekvenser av komplexa samhällsfrågor och annat superkul. Jag fick också igång formativ bedömning i en skriftlig dialog-form, något som flera elever efterfrågade när vi gick tillbaka till vanlig undervisning i höstas!

#4 Bygg vidare på relationerna

Det absolut tråkigaste med hela distansundervisningen är ju bristen på möten, både jag och mina kollegor lyfter det här som den svåraste biten att hitta lösningar på. Det var också det här eleverna bävade för när de återigen skulle gå hem på distansundervisning förra veckan.

Det är så mycket som händer i mötet! Dels märker jag i elevernas ansiktsuttryck när de inte förstår mig, när de behöver hjälp och stöd, eller tvärtom, när de har fattat, eller när något väcker åsikter, men också måendet - hur har eleverna det hemma, hur mår de mitt i en pandemi? Så, tipset är att verkligen försöka förmå eleverna att slå på sina kameror - vi behöver få se varandra!

Att sitta isolerad utan att höra klasskompisarnas reflektioner, frågor, svar, åsikter och funderingar hämmar även inlärningen, är min övertygelse. Jag tror att eleverna lär sig genom interaktion, så för att underhålla relationerna försöker jag se till att dela in dem i små grupper för reflektionsövningar, ibland utan mig, ibland med mig, någon gång varje pass. Det är viktigt att utbytet mellan eleverna fortsätter.

#5 Planera för framtiden

Det är såklart lätt att vara efterklok, ingen visste ju hur det här skulle utvecklas, eller kommer att utvecklas för den delen. Men, det är verkligen inte en bra idé att tänka att ”distansgrejen” bara är en parentes i skolhistorian. Jag är övertygad om att behoven av flexibla sätt att undervisa på kommer att finnas kvar på olika sätt. Om vi planerar långsiktigt, för en undervisning av hög kvalitet även på distans, kommer vi framöver ha nytta av metoderna vi utvecklar och verktygen vi använder. Men om vi jäktar oss igenom det med snabba lösningar har vi inte lärt oss något nytt, då har det bara blivit ett ok för oss lärare, och en försämring för eleverna. Det är inte bortkastad planeringstid att planera för framtiden.

Anna Gustafsson,
lärare Drottning Blankas gymnasium

Få rådgivning kring digitala lösningar

Du är välkommen att kontakta någon av våra kundansvariga - vi kan hjälpa dig att välja den lösning som passar bäst. Vi anpassar vår presentation efter dina önskemål. Vi kommer till din skola eller så ses vi online via en digital mötesplattform.