Intervju med Anne-Marie Göransson, författare till Psykiatri 1

Genom att levandegöra människor med psykisk ohälsa ville författaren Ann-Marie Göransson skapa förståelse och engagemang hos elever och studerande på Vård och omsorgsprogrammet. Läroboken Psykiatri 1 med sin omfattande lärarhandledning är ett unikt material som underlättar både för elever och lärare.

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever psykisk ohälsa och hur man kan förebygga och behandla detta. Ann-Marie förklarar varför hon beslöt sig för att skriva detta läromedel.

– Jag ville att de sanna experterna skulle få komma till tals, människor
som jag mött inom psykiatrisk vård och omsorg. Jag ville förmedla deras berättelser till eleverna. Jag ville också skapa ett läromedel som
är evidensbaserat och uppfyller Skolverkets krav.

Intervju-Anne-Marie.png

En pedagogisk lärarhandledning som stöttar lärare

Det råder brist på personal inom vården och behovet av utbildning
är stort. Därför behövs bra läromedel, och det är viktigt att underlätta
varje lärares arbete och vardag. Till Psykiatri 1 hör en lärarhandledning
som speglar läromedlets innehåll. Handledningen är ett heltäckande,
lättanvänt och praktiskt komplement till undervisningsmaterialet.

– Det finns idag många elever som har olika förmågor och förutsättningar, berättar Ann-Marie.

Detta kräver olika former av undervisningsmaterial. I lärarhandledningen finns övningar där eleverna kan lära sig ny kunskap och svåra begrepp, case som konkretiserar psykisk ohälsa, situationsspel där eleverna praktiskt tränar konkreta vårdsituationer och instuderingsfrågor som de kan använda för att testa sin förståelse. Läraren får också bedömningsfrågor för att se i vilken utsträckning en elev möter kunskapskraven.

Många som arbetar inom vården har en utländsk bakgrund. Det gäller
även elever på utbildningarna. Därför är det viktigt att läromedlen görs
tillgängliga för personer som inte har svenska som modersmål. Därför
finns modermålsstöd till boken och även en vårdsvensk arbetsbok som
komplement.

– Av erfarenhet vet jag att lärare har brist på tid, säger Ann-Marie.

Tillsammans med boken ger handledningen lärarna större möjligheter
och tid att fokusera på det pedagogiska mötet med eleverna. Ett möte
där jag som lärare visar omtanke genom att bry mig om att du som elev får förutsättningar att lära dig på det sätt som passar dig bäst.

Psykiatri1 finns även som onlinebok. På grund av den rådande sitiuationen med smittspridningen av COVID-19  försöker vi på Sanoma Utbildning underlätta för lärare att bedriva undervisning på distans och för elever att studera på distans, så just nu erbjuder vi alla våra digitala läromedel inklusive onlineböcker* fritt terminen ut.

*Onlineböckerna beställer du som vanligt. Symbolvärdet (1 kr/st exkl. moms) är ett måste för att kunna administrera licenserna under de förutsättningar som råder. Gäller ej nedladdningsbara filer.

Fri tillgång till våra digitala läromedel terminen ut!

Senaste tidens utveckling gällande COVID-19 påverkar oss alla, inte minst skolorna. Det kan komma att bli svårt att upprätthålla någon form av skolgång, men ett alternativ är att så många elever som möjligt kommer igång och jobbar med digitala läromedel. Därför erbjuder vi nu fri tillgång till Bingel, vår digitala färdighetsträning för F-6, våra digitala läromedel i plattformen Kampus samt våra onlineböcker*.

Beställ dina licenser