Att jobba som förläggare på ett läromedelsförlag

Hur är det att arbeta på ett läromedelsförlag? Vi intervjuade Irene Bonde för att kunna ge en inblick i en förläggares arbete på Sanoma Utbildning. Irene Bonde började som förläggare på Sanoma Utbildning i augusti 2018.

Irene har tidigare arbetat som projektledare inom matematik och naturvetenskap för ett annat läromedelsförlag i 18 år. Irene är ämneslärare i grunden och tycker att den erfarenheten har varit ovärderlig för henne i rollen som förläggare. Det har gett henne en insikt i läraryrket och hjälper henne att förstå de behov som finns bland lärarna som använder sig av Sanoma Utbildnings läromedel.

Det är viktigt med bra läromedel inom vård och omsorg eftersom det råder stor brist på personal inom vården och behovet av grund- och vidareutbildning är stort.

Experterna, det vill säga våra författare och sakkunniga granskare, har alla den kunskap och erfarenhet från skola, vård och omsorg, som är en förutsättning för att kunna ta fram bra och aktuella läromedel. Nya rön och forskningsresultat tillkommer kontinuerligt, men det är också viktigt att innehållet förmedlas på rätt sätt, menar Irene. ”De allra flesta kan på något sätt relatera till innehållet i våra läromedel som privatpersoner. Kanske har man exempelvis själv en äldre släkting som är demenssjuk och då är det viktigt att texten, förutom att den har ett korrekt sakinnehåll, också genomsyras av en god ton.”

”Vi är en liten redaktion med en stor utgivning och vi jobbar tajt ihop”, beskriver Irene och berättar om den pågående uppdateringen av samtliga läromedel inom Sanoma Utbildnings vård- och omsorgsportfölj.

”Här i Sverige har många av de som arbetar inom vården en utländsk bakgrund. Detsamma gäller eleverna på de olika vård- och omsorgsutbildningarna. Att göra läromedlen mer tillgängliga för personer som inte har svenska som modersmål är därför en viktig prioritet.”

Irene berättar också att många av de böcker som ingår i grundkurserna även finns inlästa på olika språk som arabiska, persiska, dari och somaliska. ”När eleverna får hjälp att förstå texten blir det enklare att hänga med i undervisningen.”

För Sanoma Utbildning har läromedelsutvecklingen alltid handlat om att underlätta arbetet och vardagen för lärarna. Irene berättar att lärarna just nu efterfrågar material som kompletterar den klassiska läroboken.

”Traditionellt har läromedlen till stor del byggt på textmassor som eleven ska ta sig igenom. Men idag finns det goda förutsättningar att åskådliggöra olika arbetsuppgifter inom vården på ett helt annat sätt, till exempel genom film och animationer. De flesta av eleverna har idag en smartphone som de gärna använder. Där borde våra läromedel också kunna finnas. Det finns många spännande möjligheter att utforska och jag ser fram emot att få vidareutveckla våra läromedel tillsammans med mina kollegor på Sanoma Utbildning.”

Vad händer just nu på läromedelsförlaget?

Många av våra omtyckta böcker har kommit ut i nya upplagor. Innehållet är uppdaterat och knyter tydligt an till ämnesplanens centrala innehåll på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Nya återkommande inslag i böckerna ger tillsammans med den förbättrade layouten goda möjligheter att variera och anpassa lektionsupplägget till den aktuella elevgruppen.

Vi vill tacka Irene Bonde för att vi fick intervjua henne och vi ser fram emot en spännande utgivning!

Sanoma Utbildning är ett läromedelsförlag i Stockholm, men har även en närvaro som läromedelsförlag i Göteborg och Malmö. Vi är marknadsledande när det gäller just läromedel inom vård och omsorg, detta tack vare våra duktiga medarbetare som erbjuder både utbildning och presentationer av våra läromedel. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra produkter, tjänster och om koncept vi arbetar med som “Blended learning”, där användningen av tryckta läromedel och digitala läromedel kan kombineras utifrån vad som passar dig bäst. Hos vårt förlag hittar du ett brett utbud av olika digitala läromedel.