NO-redaktionen om nya upplagan av populära NO Direkt-serien

I en intervju med NO-redaktionen berättar de mer om revideringen av den populära NO Direkt-serien som kommer under våren. Alla på redaktionen är lärare i grunden och är därför väldigt måna om att ta fram läromedel som är bra och pedagogiska för både elever och lärare.

Vem vänder sig boken till?

- Här skulle vi vilja omformulera frågan till, Vem vänder sig läromedlet till? För det är precis det NO Direkt är, ett läromedel både för elever i högstadiet och undervisande NO-lärare. NO Direkt-serien är så mycket mer än en elevbok. När vi har arbetat med revideringen av NO Direkt har det varit viktigt för oss att reflektera över hela undervisningssituationen, och tänka på både vad en elev behöver och vad lärare önskar för en givande och innehållsrik undervisning.

- Vi har ett helt nytt koncept med en Lärarguide som är fylld med inspiration, fördjupningar och lektionstips direkt kopplade till varje avsnitt i elevboken. Syftet med Lärarguiden är att ge inspiration till erfarna lärare men också erbjuda stöttning till de lärare som behöver.

- I NO Direkt-serien har vi också ett gediget Lärarmaterial där läraren hittar bland annat underlag för bedömning, laborationer och extra övningar. Allt för att kunna variera undervisningen men också för att kunna möta alla delar av det centrala innehållet.

Hur kommer det sig att ni tog fram en ny upplaga?

- Biologi, fysik och kemi är ämnen som ständigt utvecklas, därför var ett av våra främsta syften med revideringen att se till att innehållet i böckerna är uppdaterat och aktuellt. Från den1 juli träder de reviderade kursplanerna i biologi, fysik och kemi i kraft och det blev ett ypperligt tillfälle för oss att både aktualisera och anpassa innehållet. Vi på redaktionen har, precis som Skolverket och lärarkåren i stort, ibland upplevt stoffträngsel i NO-ämnena så ett av våra mål har varit att se över innehållet utifrån denna aspekt.

- Vi har också arbetat fram en röd tråd genom alla tre böckerna och dessutom fördelat innehållet i 6 kapitel per bok, allt för att underlätta lärarens planering.

Hur skulle ni beskriva NO Direkt-serien och vad är nytt i den reviderade upplagan?

- Inför revideringen gjorde vi klassrumsbesök, intervjuer med lärare och enkäter både med NO Direkt-användare men också på skolor som använder andra NO-läromedel. Det här underlaget har varit mycket värdefullt i arbetet tillsammans med våra författare. Vi kunde snabbt se vad som uppskattades i nuvarande upplagor, nämligen lättillgängligt språk, levande texter, inspirerande bilder och uppslag med frågor som lyfter de olika förmågorna i ämnet. Detta har vi självklart valt att behålla.
Vi kunde samtidigt konstatera att trots stoffträngsel i ämnena så uppfattades vissa delar i böckerna för grunda och mer djup efterfrågades. Vi har därför sett över vilka delar som behövde fördjupas och vad som kan tas bort, allt i linje med det centrala innehållet.

- Vi har även valt att arbeta med miljö och hållbarhet som ett genomgående inslag i alla tre böckerna. Detta syns dels i texterna men också som ett uppslag i varje kapitel där eleverna får arbeta med att diskutera och värdera olika frågeställningar. Nytt i de reviderade elevböckerna är även ett inslag som vi kallar Granska, där eleverna får granska information och diskutera olika frågor.

De sedan tidigare populära uppslagen i varje kapitel finns kvar, men nu uppdaterade och med en större variation av uppgiftstyper. Uppslagen erbjuder allt ifrån bilder att diskutera till undersökningar som ska planeras.

Vad har varit roligast med att arbeta med revideringen av NO Direkt?

- Att vi har varit ett så stort team som har arbetat tillsammans! Med våra fantastiskt kunniga författare och våra kreativa formgivare har vi diskuterat, argumenterat, inspirerat och granskat. Vi har alla haft samma mål, att utveckla heltäckande läromedel i biologi, fysik och kemi för både elever och lärare!

NO-direkt_blogg.png

Här kan du läsa mer om nya upplagan!

Förhandsbeställ ett utvärderingsexemplar!

Har du frågor om NO Direkt som läromedel?

Hör av dig till vår förläggare Helena Fridström på helena.fridström@sanomautbildning.se