Nya vårdutgivningen 2021 – intervju med Irene Bonde, förläggare

Vikten av högkvalitativa läromedel för Vård- och omsorgsprogrammet har sällan varit så tydlig som nu. Samtidigt som vård och omsorg upplever en ovanligt intensiv period i samhället förbereder vi på Sanoma Utbildning oss för det nya programupplägget som träder i kraft 1 juli.

Intresset för den nya utgivningen är stort och vi har bett Irene Bonde, förläggare för utgivningen i vård och omsorg, att berätta mer om förändringarna.

Hej Irene! Kan du berätta lite om hur utbudet av kurslitteratur anpassas för nya Vård- och omsorgsprogrammet?

- Det gör jag gärna. Inledningsvis har vi valt att fokusera på de grundläggande programgemensamma kurserna, det vill säga de kurser som alla läser oavsett inriktning. Här talar vi till en början om kurs 1 i Anatomi och fysiologi, Social omsorg, Omvårdnad, Hälso-och sjukvård samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning och kort därefter Gerontologi och geriatrik.

- Men vi har också reviderat litteraturen till kurser som Vårdpedagogik och handledning samt Psykiatri 1 respektive 2. Här vill jag passa på att tacka VO-college som granskat de två nytillkomna kapitlen i Vårdpedagogik och handledning – Språkutvecklande arbetssätt samt Kunskap och kompetens – det har varit ett värdefullt samarbete.

När finns böckerna tillgängliga?

- Kurslitteraturen till de första programgemensamma kurserna kommer att finnas tillgänglig från mitten av vårterminen och senast till terminsstart hösten 2021, men redan nu kan du boka ditt utvärderingsexemplar via vår hemsida.

Varför ska jag som lärare välja kurslitteratur från Sanoma Utbildning till nya Vård- och omsorgsprogrammet?

- Bra fråga som är viktig att ställa sig! Med viss risk för att jag är partisk, vill jag framhäva tre viktiga anledningar:

  • Först och främst: Våra författare. De är alla personer med mycket klokskap inom sina respektive ämnesområden, baserad på gedigen erfarenhet av både undervisning och av att jobba inom vården. Det leder till kurslitteratur med faktainnehåll av hög kvalitet.
  • Våra uppskattade lärarhandledningar, som är framtagna för att på bästa sätt vägleda och inspirera våra fantastiska lärare.
  • Och sist men inte minst: Vårt pedagogiska upplägg, något som är gemensamt för alla våra läroböcker. De är överskådliga, lättbegripliga och utgår från kursplanens centrala innehåll och begrepp. Varje kapitel är indelat i avsnitt som avslutas med korta kontrollfrågor och i slutet av varje kapitel finns en tydlig summering av innehållet och mer fördjupande övningar. Allt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential.

Några andra nyheter du vill lyfta?

- Vi är också väldigt glada över att kunna berätta att material till de programgemensamma grundkurserna även kommer att finnas tillgängligt i heldigitala versioner på vår plattform Kampus till terminsstarten. Här lägger vi upp själva läroboken och utökar den med bland annat självrättande övningar samt förklarande ord- och begreppslistor till varje kapitel. Mer information om detta kommer!

Vi-kan-vard.jpg

Mer information

sanomautbildning.se/vi-kan-vard hittar du vår utgivningsplan och information om samtliga titlar. Här lägger vi också löpande upp blädderprov så du kan få ett smakprov av respektive titel.

Håll dig uppdaterad om nya Vård- och omsorgsprogrammet!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Följ oss på Vårdlärarrummet på Facebook

Har du frågor eller funderingar så är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på info@sanomautbildning.se