Patrick Afsén om första tiden som redaktör och höstens nyheter i Bingel!

Bingel utvecklas hela tiden och sedan Patrick Afsén tillträdde rollen som ny redaktör för Bingel för snart två månader sedan har han haft fullt upp. Vi intervjuade Patrick för att höra hur första tiden varit och passade så klart även på att fråga vad som händer i Bingel den närmaste tiden.

Välkommen till Sanoma Utbildning och Bingel, Patrick! Hur känns det så här, snart två månader in på nya jobbet?

- Det känns jättebra. Det är mycket nytt att ta in den första tiden. En helt ny värld jämfört med skolans värld som jag kommer ifrån. Det har underlättat mycket att jag har arbetat med Bingel i skolan innan jag började här.

Innan Patrick blev redaktör för Bingel arbetade han som matte/no lärare i åk 3-9 under 18 år på olika skolor i Malmö stad. De senaste 4 åren arbetade han som IKT pedagog på Kulladalsskolan i Malmö. Patrick berättar att han som lärare ofta satt på sin kammare och uppfann egna uppgifter och gjorde individanpassade övningar till sina elever. När han fick tillgång till Bingel kunde han fokusera på andra viktiga saker, och eleverna fick mer varierande övningar i fler än de ämnen som han undervisade i. Det ledde också vidare till att Patrick blev ambassadör för Bingel.

Hur kommer det sig, att du blev Bingelambassadör?

- Det var på en läromedelsmässa 2017 som jag träffade Sanoma Utbildnings säljare Pia Lindh, berättar Patrick. Jag fick Bingel visat för mig och tyckte från första gången jag såg det, att det var en mycket bra produkt till mina elever. Pia frågade sedan om jag kunde vara intresserad av att åka ut till andra skolor och visa Bingel, och på den vägen är det.

Vad är den största utmaningen med att vara redaktör för Bingel?

- Att hela tiden ligga i framkant med att utveckla Bingel, så att vi bibehåller det starka intresse vi har idag, säger Patrick.

Vad är det roligaste?

- Det roligaste är att veta att man är med och skapar och utvecklar bra material som kommer eleverna tillgodo. Men också att man har väldigt trevliga kollegor runt omkring sig, ler Patrick.

Så, vad händer i Bingel i höst?

- Det händer en hel del! Vi är glada att vi under hösten fått talsyntes till övningarna i Bingel, berättar Patrick. Men något som är högaktuellt just nu är att vi lagt till Halloween-accessoarer till avatarerna, vilket blir kul för eleverna, fortsätter han. Nu under höstlovet släpper vi även samtliga delar till nationella proven i åk 3 matematik och i åk 6 svenska, matematik och engelska, vilket vi är mycket stolta att kunna erbjuda!

Slutligen, hur hoppas du att Bingel ska se ut om tre år?

- Jag ser gärna att vi har fått ännu fler användare, för det är jättebra input för oss när lärare och elever kommer med goda förslag om vad de önskar i Bingel, säger Patrick. Men det hade också varit roligt att ha mer interaktiva avatarer, och läraravatarer som liknar klassläraren, fortsätter han, och kunna ha Bingel även under sommarmånaderna!

Här kan du läsa mer om Bingel!